Kandidat i miljøvidenskab

Miljøvidenskab gør dig klogere på menneskers påvirkning af miljøet, og hvad vi kan gøre ved det. Du arbejder med at finde nye løsninger til sikring af rent vand, luft og fødevarer.

Som kandidat i miljøvidenskab kan du bl.a. være med til at udvikle teknologi, som nedbringer udledningen fra de menneskelige aktiviteter, der udfordrer vores sundhed og økosystemer – fx industri, fødevareproduktion, forbrug og transport. Du vælger en specialisering inden for fire retninger: Kemi, toksikologi og sundhedArealanvendelse og modellering; Jord og vand; eller Jord, vand og biodiversitet (EnvEuro).

Uddannelsen er engelsksproget.