Kandidat i miljøvidenskab

På kandidatuddannelsen i miljøvidenskab arbejder du med at fremme sundhedstilstanden for mennesker og miljø.

Uddannelsen er engelsksproget.

Vores miljø er stærkt påvirket af os mennesker. Landbrug, forurering fra industrien og forbrug er alle faktorer, der påvirker vores miljø. Som kandidat i miljøvidenskab bliver du i stand til at skabe bæredygtige løsninger på disse miljøproblemer. Du vælger en specialisering inden for tre fagområder: Kemi, toksikologi og sundhed; Jord, vand og biodiversitet; eller Arealanvendelse og modellering.

Læs mere om uddannelsen under Faglig profil og job

Mød os på: