Kandidat i miljøvidenskab

Anna, kandidat i miljøvidenskab

Miljøvidenskab gør dig klogere på menneskers påvirkning af miljøet, og hvad vi kan gøre ved det. Du arbejder med at finde nye løsninger til sikring af rent vand, luft og fødevarer.

Uddannelsen er engelsksproget.

Som kandidat i miljøvidenskab kan du bl.a. være med til at udvikle teknologi, som nedbringer udledningen fra de menneskelige aktiviteter, der udfordrer vores sundhed og økosystemer – fx industri, fødevareproduktion, forbrug og transport. Du vælger en specialisering inden for tre retninger: Kemi, toksikologi og sundhed; Jord, vand og biodiversitet; eller Arealanvendelse og modellering.

Læs mere om uddannelsen under Faglig profil og job