Kandidat i miljøvidenskab (tidl. miljøkemi og sundhed) – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i miljøkemi og sundhed på Københavns Universitet

Kandidat i miljøvidenskab (tidl. miljøkemi og sundhed)

Vores miljø er voldsomt påvirket af menneskelige aktiviteter. Landbrug, udnyttelse af naturressourcer som vand, træ og mineraler, forurening fra industrien og forbrugere er alle faktorer, der påvirker vores miljø. Som kandidat i miljøvidenskab vil du få viden om de processer der påvirker miljøet og om, hvordan man skaber bæredygtige løsninger på miljøproblemer.
Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

"Verden behøver flere veluddannede folk, der har en videnskabelig forståelse for miljøet, og de ændringer vi introducerer ved at udlede tusindvis af kemikalier, som kan påvirke både miljøet og menneskets sundhed.

Denisa,

kandidatstuderende på
miljøvidenskab

Kandidatuddannelsen i miljøvidenskab er et interdisciplinært program med to specialiseringer: "Kemi, toksikologi og sundhed" (ChemTox) og ”Jord, vand og biodiversitet” (EnvEuro).

Specialiseringen i ”Kemi, toksikologi og sundhed” giver dig viden om, hvordan miljøfremmede stoffer bevæger sig og nedbrydes i miljøet. Du lærer, hvad der er giftigt, og vigtigst af alt så vil du blive ekspert i at finde løsninger på de udfordringer giftige kemikalier udgør for vores miljø og sundhed.

Specialiseringen ”Jord, vand og biodiversitet” er en del af et europæisk uddannelsesprogram i Miljøvidenskab (EnvEuro), hvor du får en dobbelt kandidatgrad. Du studerer ét år på Københavns Universitet og det andet år på et af de tre partner universiteter: University of Hohenheim (Stuttgart, Tyskland), Swedish University of Agricultural Science (Uppsala, Sverige) eller University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (Wien, Østrig). Indenfor specialiseringen kan du vælge forskellige profiler, der er skræddersyede til kurserne på de forskellige universiteter.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Frist for ansøgning og optagelse

Ansøgningsfristen for ansøgere med en retskravbachelor er:

  • 1. marts med studiestart 1. september
  • 15. oktober med studiestart 1. februar

Ansøgningsfristen for ansøgere med adgangsgivende eller anden bacheloruddannelse er:

  • 1. marts med studiestart 1. september

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i miljøvidenskab.

Læs om mulighederne for udlandsophold.