Kandidat i lægemiddelvidenskab


Kandidatuddannelsen i lægemiddelvidenskab er en forskningsbaseret uddannelse med fokus på lægemidler og lægemiddelrelaterede aspekter. Du udbygger den faglige viden og kunnen, du har opnået gennem din bacheloruddannelse inden for natur-, sundheds- eller tekniskvidenskabelige områder.

Dine kompetencer som lægemiddelvidenskabskandidat er meget efterspurgte. Københavns Universitet ligger lige midt i et af verdens førende biotek-områder – Medicon Valley – der huser tæt på 300 ”life science”-virksomheder, så dine jobmuligheder er gode.

Uddannelsen er engelsksproget.