Kandidat i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

På kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab beskæftiger du dig teoretisk og praktisk med idrættens rolle i det moderne samfund.

Du kommer til at arbejde med idræt som forskningsfelt i forhold til samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger. Det kunne fx være studiet af moderne kropskultur, eller idræt i relation til politik og velfærd, globalisering, læring, psykologi eller coaching.

Læs mere om uddannelsen under Faglig profil og job