Faglig profil og job

Humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab er en unik kombination af teori og praksis i relation til humanistisk-samfundsvidenskabelige forskningsområder såsom: Idræt, politik og velfærd, idræt og globalisering, idræt og læring, idrætspsykologi og coaching. Inden for disse områder får du rig lejlighed til at beskæftige dig med idrættens sociale, kulturelle og samfundsmæssige betydning. Og hvad angår de fysiske forhold her på Københavns Universitet, så byder vi på mange forskellige sportsfaciliteter og en kompetent forskerstab.

Jobmuligheder

Med en kandidatgrad i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab har du mange muligheder for at få job efter endt studium. Det kan fx være:

  • Underviser i gymnasieskolen - såfremt du som studerende har to fag herunder bachelor eller sidefag i idræt
  • Underviser på højskoler eller i idrættens organisationer
  • Konsulent og analytiker
  • I diverse forvaltninger i kommuner og private institutioner med fokus på sundhed, sociale forhold, skole, kultur og fritid
  • I idrætsorganisationer og store foreninger
  • I analysevirksomheder
  • I forskellige styrelser: Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen og lignende