Ansøgning og optagelse

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af din uddannelsesbaggrund:

Prioritering af ansøgere

Ansøgningskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. retskravsbachelorer
  2. Ansøgere med en bachelorgrad i idræt og fysisk aktivitet fra Københavns Universitet eller en bachelorgrad i idræt fra øvrige danske eller nordiske universiteter.
  3. ansøgere med en bachelorgrad i humaniora eller samfundsvidenskab
  4. øvrige ansøgere

Såfremt der indenfor en kategori er flere ansøgere end pladser prioriteres ansøgerne i de respektive kategorier ud fra følgende kriterier (oplistet nedenfor i prioriteret rækkefølge):

  • Samlede antal ECTS inden for fagområderne sociologi, historie, psykologi og pædagogik eller tilsvarende.
  • Karakterer opnået inden for fagområderne sociologi, historie, psykologi og pædagogik eller tilsvarende. Hvis det på grund af forskellige karaktersystemer ikke er muligt at sammenligne karakter, prioriteres ansøgerne på baggrund af en individuel vurdering foretaget af optagelsesudvalget.

    Begrænsning af dobbeltuddannelse

    Hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse skal du være opmærksom på kandidatreglen.