Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab.

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravene eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

 

Med en bachelorgrad i

 • idræt/idræt og fysisk aktivitet fra Københavns Universitet

er du garanteret en studieplads på kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab, hvis du optages på kandidatuddannelsen senest 3 år efter du har gennemført din bacheloruddannelse.

Som retskravsbachelor er du garanteret en studieplads, hvis du søger inden ansøgningsfristen senest til det 4. sommeroptag, efter du har afsluttet din bachelor.

 

 

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle faglige adgangskrav. Læs om frister og søg om optagelse. Bemærk dog, at du fortsat skal dokumentere, at du opfylder de gældende sprogkrav.

Fra Københavns Universitet

 • Idræt/idræt og fysisk aktivitet (tidligere retskravsbachelor)

Fra Syddansk Universitet

 • Idræt og sundhed

Fra Aarhus Universitet

 • Idrætsvidenskab

Fra Aalborg Universitet

 • Idræt

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

 

 

Hvis du har en anden uddannelse end de ovenfor anførte, skal du uploade supplerende dokumentation med din ansøgning, så vi kan vurdere om din uddannelse kvalificerer dig til optag. Læs om frister og søg om optag.

Hvis du har en bachelorgrad, professionsbachelorgrad eller tilsvarende fra danske eller internationale universiteter end de ovenfor anførte, er du kvalificeret til optag, hvis din uddannelse indeholder følgende:

 • Fag hvor idræt, krop og sundhed som felt er centralt i relation til sociologi, historie, psykologi og/eller pædagogik og udgør minimum 45 ECTS af uddannelsen.

Vi kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Adgangsgivende uddannelse og andre kurser/projekter

Når vi vurderer, om du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, må vi kun lægge vægt på din adgangsgivende bacheloruddannelse. Du kan derfor ikke tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse, for at opfylde de specifikke adgangskrav. Har du bestået kurser/projekter, før du blev/bliver færdig med den adgangsgivende bacheloruddannelse, kan de indgå i vurderingen, selvom de ikke er en del af denne bacheloruddannelse.

 • Det gælder kurser/projekter, du har taget som enkeltfag og kurser/projekter, du har taget som en del af en anden uddannelse.
 • Højest 30 ECTS-point af disse kurser/projekter kan indgå.

 

 

Med mindre du har retskrav til den uddannelse du søger optagelse på skal du dokumentere, at du opfylder fakultetets engelske og danske sprogkrav.

Læs om sprogkravene

 

 

Du har en international bacheloruddannelse

Du kan kun få svar på om din uddannelse opfylder adgangskravene ved at søge om optagelse på kandidatuddannelsen. Det er kun de vurderingsansvarlige, der kan vurdere om du er kvalificeret eller ej, og de gør det først når de har modtaget din ansøgning. 

Du har en bacheloruddannelse fra Danmark

Du kan få foretaget en adgangsvurdering for en uddannelse, hvor vi, på baggrund af en vurdering af den dokumentation du har indsendt, kan give dig svar på om du opfylder adgangskravene eller ej.

Det er et tilbud som det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet tilbyder, men det er ikke et krav at du får foretaget sådan en, for at kunne søge ind på uddannelsen.

Læs om adgangsvurdering

 

 

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er ledige pladser, prioriteres der mellem ansøgerne ud fra følgende kriterier:

 • Samlede antal ECTS i kurser inden for fagområderne sociologi, historie, psykologi og pædagogik eller tilsvarende
 • Karakterer opnået i kurser inden for fagområderne sociologi, historie, psykologi og pædagogik eller tilsvarende

 

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er ledige pladser, prioriteres der mellem ansøgerne ud fra følgende kriterier:

 • Samlede antal ECTS i kurser hvor idræt, krop og sundhed som felt er centralt i relation til sociologi, historie, psykologi og/eller pædagogik
 • Karakterer opnået i kurser hvor idræt, krop og sundhed som felt er centralt i relation til sociologi, historie, psykologi og/eller pædagogik

 

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse skal du være opmærksom på kandidatreglen.