Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab.

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravene eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

 

Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle faglige adgangskrav. Bemærk dog, at du fortsat skal dokumentere, at du opfylder de gældende sprogkrav.

 • Idræt fra Københavns Universitet (retskravsbachelor optages altid*)
 • Idræt fra et andet dansk eller nordisk universitet

*Som retskravsbachelor er du garanteret en studieplads, hvis du søger inden ansøgningsfristen senest til det 4. sommeroptag, efter du har afsluttet din bachelor.

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

 

 

Hvis din uddannelse ikke på forhånd opfylder adgangskravene, skal optagelsesudvalget vurdere din ansøgning individuelt. Det betyder, at fagpersoner vurderer om din uddannelse kan opfylde adgangskravene baseret på uddannelsens faglige indhold.

Har du en bachelorgrad i humaniora eller samfundsvidenskab fx sociologi, antropologi, psykologi, pædagogik, historie eller lignende uddannelser fra Københavns Universitet, de øvrige danske universiteter eller universiteter i Norden kan du blive optaget på kandidatuddannelsen, såfremt du opfylder følgende betingelser:

 • Fag hvor idræt, krop og sundhed som felt er centralt i relation til sociologi, historie, psykologi og/eller pædagogik og udgør minimum 45 ECTS af uddannelsen.

Andre ansøgere

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Adgangsgivende uddannelse og andre kurser/projekter

Når vi vurderer, om du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, må vi kun lægge vægt på din adgangsgivende bacheloruddannelse. Du kan derfor ikke tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse, for at opfylde de specifikke adgangskrav.   Har du bestået kurser/projekter, før du blev/bliver færdig med den adgangsgivende bacheloruddannelse, kan de indgå i vurderingen, selvom de ikke er en del af denne bacheloruddannelse.

 • Det gælder kurser/projekter, du har taget som enkeltfag og kurser/projekter, du har taget som en del af en anden uddannelse.
 • Højest 30 ECTS-point af disse kurser/projekter kan indgå.

 

 

Hvis du har retskrav til den uddannelse du søger optagelse på, opfylder du sprogkravet.

Ellers, skal du dokumentere at du opfylder fakultetets engelsk- og dansk sprogkrav. Læs mere om sprogkravene her.

 

 

Du har en International bachelor uddannelse

Du kan kun få svar på om din uddannelse opfylder adgangskravene ved at søge om optagelse på kandidatuddannelsen. Det er kun vurderingsansvarlige der kan vurdere om du er kvalificeret eller ej, og de gør det først når de har modtaget din ansøgning. 

Du har en bacheloruddannelse fra Danmark

Du kan få foretaget en adgangsvurdering for en uddannelse, hvor vi, på baggrund af en vurdering af den dokumentation du har indsendt, kan give dig svar på om du opfylder adgangskravene eller ej.

Det er et tilbud som det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet tilbyder, men det er ikke et krav at du får foretaget sådan en, for at kunne søge ind på uddannelsen. 

 

 

Ansøgningskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

 1. retskravsbachelorer
 2. ansøgere med en bachelorgrad i idræt fra universiteter i Danmark og Norden samt ansøgere med en bachelorgrad inden for relaterede områder
 3. andre ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere inden for en kategori end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende kriterier:

 • Ansøgeres karakterer indenfor human arbejds- og træningsfysiologi, motorisk kontrol, biomekanik og anatomi. Hvis det på grund af forskellige karaktersystemer ikke er muligt at sammenligne karakterer, prioriteres ansøgerne på baggrund af en individuel vurdering foretaget af optagelsesudvalget

  Begrænsning af dobbeltuddannelse

  Hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse skal du være opmærksom på kandidatreglen.