Kandidat i biologiske løsninger

Kandidatuddannelsen i biologiske løsninger (Biosolutions)

Kandidatuddannelsen i biologiske løsninger (Biosolutions) er for dig, der vil arbejde med bæredygtig, biologisk produktion af fødevarer, materialer, biologicals og miljøteknologi. Uddannelsen foregår i Kalundborg, Danmarks nye kraftcenter for bioteknologi, tæt på verdensførende biotekvirksomheder som fx Novo Nordisk, Chr. Hansen og mange andre.

Du bliver ekspert i biologiske systemer og værtsorganismer i industrielle processer. Du får viden om bl.a. industrielle mikroorganismer, råstoffer, enzymer, processering og sidestrømme. Du lærer at udvikle nye, biobaserede produkter og metoder til at genanvende ressourcer. Det kan fx være indenfor fødevareproduktion, bioenergi, miljøteknologi eller planteforædling. Du lærer også at tilpasse biologiske systemer og at analysere og optimere fremstillingsprocesser, så kvalitet og bæredygtighed forbedres.

De fleste af kurserne foregår i tæt samarbejde med biotekindustrien, og du har mange muligheder for at lave dit speciale sammen med en virksomhed.

Uddannelsen er engelsksproget.
Uddannelsen oprettes kun ved et tilstrækkeligt antal kvalificerede studerende.