Kandidat i østeuropastudier – Københavns Universitet


Kandidat i østeuropastudier

På kandidatuddannelsen i østeuropastudier opnår du dybdegående kompetencer inden for historiske og samfundsmæssige forhold i Østeuropa (defineret primært som de slavisktalende lande) eller én eller flere regioner inden for dette område.

Gennem studiet udvikles din faglige viden på området, og du øger din teoretiske og metodiske indsigt og kvalifikationer fortrinsvis vedrørende det land, som du studerede på din bachelor. Du vil blive i stand til selvstændigt at varetage relevante erhvervsfunktioner og på egen hånd løse faglige opgaver under anvendelse af videnskabelige metoder.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

  • Mød os på: