Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

  • Østeuropastudier, Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Øst- og sydøsteuropastudier (balkanstudier), Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Øst- og sydøsteuropastudier (polsk), Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Øst- og sydøsteuropastudier (russisk), Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Østeuropastudier, Aarhus Universitet
  • Ruslandsstudier, Aarhus Universitet
  • Rusland- og Balkanstudier, Aarhus Universitet

Læs om ansøgningsproceduren

Ansøgere med anden bachelor

Har du en  bacheloruddannelse, der ikke automatisk opfylder adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse. 

Ansøgere, der vurderes til at have en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med sproglige kompetencer i enten russisk, polsk eller bosnisk/kroatisk/serbisk/montenegrinsk svarende til 30 ECTS propædeutik samt mindst 45 ECTS inden for samme sprog (grammatik, sprogfærdighed, oversættelse) på bachelorniveau samt mindst 30 ECTS inden for områdestudiet af Østeuropas (Ruslands/Polens/Balkans) historie, samfund, kultur og litteratur.

Læs om ansøgningsproceduren

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller dansk A på gymnasialt niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København.

Hvis du mener, du kan dansk på et tilsvarende niveau, har du også mulighed for at søge om en IKV (individuel kompetencevurdering) i Dansk A på en VUC (voksenuddannelse), hvorfra du skal have et officielt bevis på dine danskkvalifikationer.

Dokumentationen for dine danskkundskaber skal være os i hænde senest 1. august i forbindelse med studiestart til september, og senest 1. januar i forbindelse med studiestart til februar.

Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.