Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen er på to år og bygger videre på kompetencerne fra en af de adgangsgivende bacheloruddannelser. Den afsluttes med et speciale. Uddannelsen rummer dels fælles emner – herunder teori og metode – dels sprogbaseret områdespecialisering i enten Rusland, Balkan eller Polen.

Studiestruktur

I skemaet kan du se det anbefalede studieforløb på kandidatuddannelsen i østeuropastudier, hvis du starter i efterårssemesteret og hvis du starter i forårssemesteret.

Gymnasiesidefag

Kandidatuddannelsen i østeuropastudier med gymnasierettet profil kan kun tages af studerende, der har bestået bacheloruddannelsen i russisk eller østeuropastudier (russisk) eller tilsvarende. Du skal desuden have taget bachelordelen af dit sidefag (45 ECTS tilvalg) som del af din bacheloruddannelse og være indskrevet på kandidatdelen af sidefaget.