Undervisning og opbygning - Kandidat i østeuropastudier – Københavns Universitet

Østeuropastudier > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen er på to år og bygger videre på kompetencerne fra en af de adgangsgivende bacheloruddannelser. Den afsluttes med et speciale. Da vi optager studerende med meget forskellige faglige baggrunde, er det faglige miljø meget bredt, og det kan gøre diskussionerne på de enkelte kurser rigtig interessante.

Studiestruktur

I skemaet kan du se det anbefalede studieforløb på kandidatuddannelsen i østeuropastudier. 

1. år 1. semester
2. semester
Særligt studeret emne I (15 ECTS) Særligt studeret emne II (15 ECTS)
Oversættelse i teori og praksis eller Kandidattilvalg (15 ECTS)

Fri fagdisciplin eller

Kandidattilvalg (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Hovedemne (15 ECTS) Speciale (30 ECTS)

Valg mellem:

Prøve i andet slavisk sprog

Valgfag

Projektorienteret forløb

Formidling (15 ECTS)