Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen er på to år og bygger videre på kompetencerne fra en af de adgangsgivende bacheloruddannelser. Den afsluttes med et speciale. Uddannelsen rummer dels fælles emner – herunder teori og metode – dels sprogbaseret områdespecialisering i enten Rusland, Balkan eller Polen.

Studiestruktur

I skemaet kan du se det anbefalede studieforløb på kandidatuddannelsen i østeuropastudier, hvis du starter i efterårssemesteret og hvis du starter i forårssemesteret.

Bemærk: Kurset Teori og metode aflægges i ulige forårssemestre på Lund Universitet, hvor der samlæses med studerende på deres Master's programme in Eastern and Central European. Du kan derfor skulle tage kurset Teori og metode på Lund Universitet. 

Gymnasiesidefag

Kandidatuddannelsen i østeuropastudier med gymnasierettet profil kan kun tages af studerende, der har bestået bacheloruddannelsen i russisk eller østeuropastudier (russisk) eller tilsvarende. Du skal desuden have taget bachelordelen af dit sidefag (45 ECTS tilvalg) som del af din bacheloruddannelse og være indskrevet på kandidatdelen af sidefaget.