Immunologi og inflammation – Københavns Universitet

Kandidat i immunologi og inflammation

Kandidatuddannelsen i Immunologi og inflammation er en teoretisk og eksperimentel kandidatuddannelse inden for natur- og sundhedsvidenskab. Den kvalificerer dig til at finde løsninger og designe nye behandlingsstrategier for at bekæmpe sygdomme hos mennesker.

Immunologi og inflammation er de områder inden for medicin og biologi, der beskæftiger sig med immunitet, immunsystemet og den måde, kroppen reagerer på skade eller infektion.

Som immunolog har du specialiseret viden og kompetencer inden for immunologi, autoimmune og andre inflammatoriske sygdomme, allergier, tumorimmunologi og relaterede emner såsom immunpatologi, immuntoksikologi, immunfarmakologi, immunterapi og translationel medicin.

Desuden fokuserer kandidatuddannelsen i Immunologi og Inflammation på metoder og nyudviklede in vitro og in vivo modeller. Du får derfor praktiske færdigheder, der giver dig et godt afsæt til din fremtidige karriere inden for immunologi.

Uddannelsen udbydes på engelsk og åbner 1. september 2016.

Læs om uddannelsens faglige indhold, jobmuligheder, opbygning, optagelse og meget mere på den engelske præsentation af Immunologi og inflammation