Kandidat i Sustainable Forest and Nature Management – Københavns Universitet

Kandidat i Sustainable Forest and Nature Management

På uddannelsen bliver du uddannet i at håndtere de enorme udfordringer, som er forbundet med Europas bestræbelser på at opnå en stadig mere bæredygtig forvaltning af sine naturressourcer.

Uddannelsen er engelsksproget.

Som kandidat i Sustainable Forest and Nature Management (SUFONAMA) arbejder du med den kæmpe udfordring, der ligger i at skabe balance mellem anvendelsen af naturressourcer, f.eks. til landbrugsproduktion, og samfundets efterspørgsel efter og behov for skove, natur og landskab til f.eks. rekreative formål.

Du bliver ekspert i at forvalte brugen af naturressourcer på en rentabel og bæredygtig måde samt i at lede store skov- og naturbevarelsesprojekter.

Sustainable Forest and Nature Management er en Erasmus Mundus-uddannelse og har særlige regler for ansøgning og adgangskrav. Læs mere om uddannelsen på sufonama.eu.