Kandidat i humanfysiologi – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i dansk på Københavns Universitet

Kandidat i humanfysiologi

Som kandidat i humanfysiologi, kommer du til at arbejde med mange forskellige problemstillinger. Bl.a. emner, der relaterer sig til arbejdsfysiologi, koblingen mellem fysisk aktivitet og kost, fysisk aktivitet og sundhed, fysisk præstation og træthed, hjernens biologi og biomekaniske problemstillinge.

Hvorfor er det sundt at være fysisk aktiv? Hvorfor bliver du træt, når du træner hårdt? Vil du vide, hvilke gener der aktiveres, når du dyrker motion? Er du interesseret i kostens betydning for din præstationsevne og for din sundhed? Måske interesserer det dig, hvordan hjernen styrer dine bevægelser? Eller måske interesserer det dig at undersøge, hvordan opbygning og nedbrydning af musklers proteiner reguleres? I så fald er humanfysiologi den rette kandidatuddannelse for dig.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Interview med studerende

Læs interview med kandidatstuderende Thomas Rostgaard, der læser humanfysiologi.

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i humanfysiologi.

Læs om mulighederne for udlandsophold.