Undervisning og opbygning

Kandidatstudiet på to år svarer til 120 ECTS-point. Et år er inddelt i fire blokke, hver blok af ni ugers varighed inklusiv eksamen. I hver blok følger du et eller to kurser.

På studiet arbejder du med:

 • Muskelfysiologi, stofskifte, endokrinologi, hjerte-kredsløbsfunktioner, muskelfunktion og motorisk kontrol.
 • Samspillet mellem fysisk aktivitet, kost, energibalance og stofskifte.
 • Træning, præstation og træthed.
 • Samspil mellem træning, kost og præstation.
 • Fysisk aktivitet og sundhed.
 • Neurobiologi.
 • Biomekanik.
 • Arbejdsliv og sundhed.
 • Cellulær signalering.
 • Metaboliske reguleringsmekanismer.

Uddannelsen er opbygget af obligatoriske, begrænset valgfrie og valgfrie kurser. Du kan vælge at bruge noget af din valgfrihed på at lave et virksomhedsprojekt i samarbejde med et firma eller en organisation, eller du kan tage på udlandsophold som en del af uddannelsen.

Du kan også vælge at læse humanfysiologi med sidefag, hvis du fx ønsker at få undervisningskompetencer i faget. Se en beskrivelse længere nede på siden her.

Speciale

Specialet er eksperimentelt og svarer til 60 ECTS-point. Du kan se eksempler på specialeemner herunder:

 • Effekten af akut arbejde eller træning på muskelstofskifte og cellulær signalering.
 • Arbejdsfysiologisk ergonomi.
 • Samspil mellem kost, fysisk aktivitet og sundhed.
 • Insulins virkningsmekanismer.
 • Kønsforskelle i substratomsætningen under arbejde.
 • Angiogenese i skeletmuskulatur.
 • Energikrav i fodbold.

Uddannelsen er opbygget således:

BEMÆRK: Kursusoversigten herunder er foreløbig og kan blive ændret senere.

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Humanfysiologi Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Eksperimentel fysiologi Valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år

Speciale

En blok hvert år svarer til ni ugers studietid og 15 ECTS.

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold. Vær opmærksom på, at mange kurser er nye, og der derfor først er en kursusbeskrivelse klar til foråret 2024.

 

Humanfysiologi med sidefag er relevant for dig, der allerede på din bacheloruddannelse har studeret to fag. Det kan fx være fordi, du gerne vil kunne undervise i begge fag, eller for at udnytte samspillet mellem de to fag til at opnå en dybere indsigt i det videnskabelige område.

Modeller for placering af sidefaget

Du kan placere dit sidefag efter flere forskellige modeller afhængigt af, om du vælger et andet fag på SCIENCE (Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet) som sidefag, eller om sidefaget ligger på et andet fakultet.

Uddannelsesforløbet for humanfysiologi med sidefag på SCIENCE ser ud som følger:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Humanfysiologi Sidefag Begrænset valgfrit kursus
Eksperimentel fysiologi Sidefag Begrænset valgfrit kursus
2. år

Sidefag Sidefag Speciale
Sidefag Sidefag

En blok hvert år svarer til ni ugers undervisning og 15 ECTS. BEMÆRK: Kursusoversigten er foreløbig og kan blive ændret senere. 

Følger du sidefag på et andet fakultet (fx Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet eller Det Samfundsvidenskabelige Fakultet), ser dit uddannelsesforløb sådan ud:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag
Sidefag Sidefag Sidefag Sidedag
2. år
Humanfysiologi Sidefag Begrænset valgfrit kursus
Eksperimentel fysiologi Sidefag Begrænset valgfrit kursus

3. år

Speciale

En blok hvert år svarer til ni ugers undervisning og 15 ECTS. BEMÆRK: Kursusoversigten er foreløbig og kan blive ændret senere.

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold. Vær opmærksom på at mange kurser er nye kurser, og der derfor først er en kursusbeskrivelse klar til foråret 2024.