Undervisning og opbygning

Kandidatstudiet på to år svarer til 120 ECTS-point. Et år er inddelt i fire blokke, hver blok af ni ugers varighed inklusiv eksamen. I hver blok følger du et eller to kurser.

På studiet arbejder du med:

 • Muskelfysiologi, stofskifte, endokrinologi, hjerte-kredsløbsfunktioner, muskelfunktion og motorisk kontrol.
 • Samspillet mellem fysisk aktivitet, kost, energibalance og stofskifte.
 •  Træning, præstation og træthed.
 • Samspil mellem træning, kost og præstation.
 • Fysisk aktivitet og sundhed.
 • Neurobiologi.
 • Biomekanik.
 • Arbejdsliv og sundhed.
 • Cellulær signalering.
 • Metaboliske reguleringsmekanismer.

Uddannelsen er opbygget af obligatoriske, begrænset valgfrie og valgfrie kurser. Du kan vælge at bruge noget af din valgfrihed på at lave et virksomhedsprojekt i samarbejde med et firma eller en organisation, eller du kan tage på udlandsophold som en del af uddannelsen.

Speciale

Specialet er eksperimentelt og svarer til 45 eller 60 ECTS-point. Du kan se eksempler på specialeemner herunder:

 • Effekten af akut arbejde eller træning på muskelstofskifte og cellulær signalering.
 • Arbejdsfysiologisk ergonomi.
 • Samspil mellem kost, fysisk aktivitet og sundhed.
 • Insulins virkningsmekanismer.
 • Kønsforskelle i substratomsætningen under arbejde.
 • Angiogenese i skeletmuskulatur.
 • Energikrav i fodbold.

Uddannelsen er opbygget således (speciale 60 ECTS):

BEMÆRK: Kursusoversigten herunder er foreløbig og kan blive ændret senere.

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Humanfysiologi 1- Muskel- og neurofysiologi, endokrinologi og metabolisme Humanfysiologi 2 - kredsløb og respiration Valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år Speciale

En blok hvert år svarer til ni ugers studietid og 15 ECTS.

Uddannelsen er opbygget således (speciale 45 ECTS):

BEMÆRK: Kursusoversigten herunder er foreløbig og kan blive ændret senere.

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Humanfysiologi 1- Muskel- og neurofysiologi, endokrinologi og metabolisme Humanfysiologi 2 - kredsløb og respiration

Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
2. år

Valgfrit kursus Speciale
Valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Kurser du kan følge i studieåret 2022/23:

Kurser du kan følge i studieåret 2023/24: