Undervisning og opbygning

Kandidatstudiet på to år svarer til 120 ECTS-points. Et år er inddelt i 4 blokke, hver blok af 9 ugers varighed inklusiv eksamen. Hver blok svarer til 15 ECTS-points, som dækkes af et eller 2 kurser.

På studiet lægges der vægt på:

 • Muskelfysiologi, stofskifte, endokrinologi, hjerte-kredsløbsfunktioner, muskelfunktion og motorisk kontrol.
 • Samspillet mellem fysisk aktivitet, kost, energibalance og stofskifte.
 •  Træning, præstation og træthed.
 • Samspil mellem træning, kost og præstation.
 • Fysisk aktivitet og sundhed.
 • Neurobiologi.
 • Biomekanik.
 • Arbejdsliv og sundhed.
 • Cellulær signalering.
 • Metaboliske reguleringsmekanismer.

Uddannelsen er opbygget af obligatoriske, begrænset valgfrie og valgfrie kurser. Du kan vælge at bruge noget af din valgfrihed på at lave et virksomhedsprojekt i samarbejde med et firma eller en organisation, eller du kan tage på udlandsophold som en del af uddannelsen.

Speciale

Specialet er eksperimentelt og svarer til 60 ECTS-points. Du kan se eksempler på specialeemner herunder:

 • Effekten af akut arbejde eller træning på muskelstofskifte og cellulær signalering.
 • Arbejdsfysiologisk ergonomi.
 • Samspil mellem kost, fysisk aktivitet og sundhed.
 • Insulins virkningsmekanismer.
 • Kønsforskelle i substratomsætningen under arbejde.
 • Angiogenese i skeletmuskulatur.
 • Energikrav i fodbold.

Hvis du vælger at læse humanfysiologi, kommer dit uddannelsesforløb til at se ud på en af disse to måder:

Uddannelsesforløb med fuldtidsspeciale på 60 ECTS:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Humanfysiologi 1 Humanfysiologi kredsløb og respiration
2. år Speciale

Uddannelsesforløb med deltidsspeciale på 60 ECTS:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Humanfysiologi 1 Humanfysiologi kredsløb og respiration
Speciale
2. år Speciale
Speciale

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.