Ansøgning og optagelse

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af din uddannelsesbaggrund:

Prioritering af ansøgere

Ansøgningskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. retskravsbachelorer
  2. ansøgere med en bachelorgrad i idræt fra universiteter i Danmark og Norden samt ansøgere med en bachelorgrad inden for relaterede områder
  3. andre ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere inden for en kategori end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende kriterier:

  • Ansøgeres karakterer indenfor human arbejds- og træningsfysiologi, motorisk kontrol, biomekanik og anatomi. Hvis det på grund af forskellige karaktersystemer ikke er muligt at sammenligne karakterer, prioriteres ansøgerne på baggrund af en individuel vurdering foretaget af optagelsesudvalget

    Begrænsning af dobbeltuddannelse

    Hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse skal du være opmærksom på kandidatreglen.