Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i humanfysiologi.

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravene eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle faglige adgangskrav. Læs om frister og søg om optagelse her. Bemærk dog, at du fortsat skal dokumentere, at du opfylder de gældende sprogkrav.

  • Idræt fra Københavns Universitet (retskravsbachelor optages altid*)
  • Idræt fra et andet dansk eller nordisk universitet

*Som retskravsbachelor er du garanteret en studieplads, hvis du søger inden ansøgningsfristen senest til det 4. sommeroptag, efter du har afsluttet din bachelor.

Anden uddannelse

Hvis din uddannelse ikke på forhånd opfylder adgangskravene, skal optagelsesudvalget vurdere din ansøgning individuelt. Det betyder, at studienævnet vurderer om din uddannelse kan opfylde adgangskravene baseret på din uddannelses faglige indhold. Læs om frister og søg om optagelse her.

Ansøgere med en bachelorgrad inden for det naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige eller relaterede områder kan optages på kandidatuddannelsen, såfremt ansøgeren kan dokumentere, at uddannelsen indeholder følgende:

  • Minimum 15 ECTS inden for menneskets anatomi og fysiologi
  • Minimum 15 ECTS inden for human arbejds- og træningsfysiologi, biomekanik og motorisk kontrol.
  • Minimum 15 ECTS inden for statistik, forsøgsdesign, videnskabsetik eller biovidenskabelige metoder.

Andre ansøgere

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Adgangsgivende uddannelse og andre kurser/projekter

Når vi vurderer, om du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, må vi kun lægge vægt på din adgangsgivende bacheloruddannelse. Du kan derfor ikke tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse, for at opfylde de specifikke adgangskrav.   Har du bestået kurser/projekter, før du blev/bliver færdig med den adgangsgivende bacheloruddannelse, kan de indgå i vurderingen, selvom de ikke er en del af denne bacheloruddannelse.

  • Det gælder kurser/projekter, du har taget som enkeltfag og kurser/projekter, du har taget som en del af en anden uddannelse.
  • Højest 30 ECTS-point af disse kurser/projekter kan indgå.

 

 

 

 

Sprogkrav

Hvis du har retskrav til den uddannelse du søger optagelse på, opfylder du sprogkravet.
Ellers, skal du dokumentere at du opfylder fakultetets engelsk- og dansk sprogkrav. Læs mere om sprogkravene her.