Ansøg som studerende eller tidligere studerende

Studerende i klasseværelse

Hvis du er optaget på en kandidatuddannelse nu, eller har været det, skal du finde ud af, om du skal søge om

 • optagelse
 • genindskrivning, overflytning eller studieskift.


Har du allerede en kandidatgrad? - læs mere

Søg om optagelse

Du skal søge om optagelse, hvis du har bestået kurser, der svarer til mindre end 1. studieår på den uddannelse, du vil søge ind på.

Har du bestået, hvad der svarer til 1. studieår gennem deltidsuddannelse eller en institution uden for Danmark skal du søge om optagelse, også selvom du har bestået mere end 1. studieår.

Hvis du tidligere har studeret på den samme kandidatuddannelse:

 • Skal du være udmeldt af uddannelsen senest 1. april samme år for at kunne starte på ny 1. september
 • Din status for brugte eksamensforsøg og øvrige aktivitetskrav fra tidligere indskrivning gælder stadig.

Ansøgningsfristen for at søge om optagelse er 1. marts.

Følg den almindelige ansøgningsprocedure

Søg om genindskrivning, overflytning eller studieskift

Du skal søge om genindskrivning, overflytning eller studieskift, hvis du har bestået kurser, der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på.

 

Fristen for at søge er 1. marts med studiestart 1. september.

Ansøgningsportalen åbner 16. januar.

 

 

ansøgningsportalen søger du om genindskrivning, overflytning og studieskift. Søg gerne i god tid – så er der bedre chance for at undgå de tekniske problemer, der ofte opstår lige op til fristen for at søge.

Sådan bruger du ansøgningsportalen

 1. Log ind eller opret dig som bruger i ansøgningsportalen.
 2. Udfyld din ansøgning.
 3. Overfør data fra din tidligere uddannelse med funktionen 'overfør data'.
 4. Upload eventuel nødvendig dokumentation, der ikke blev dataoverført.
 5. Send din ansøgning.
 6. Hold øje med vigtige beskeder fra KU i din mail (tjek også dit spamfilter) og i ansøgningsportalen. Det kan være afgørende for, om du får en studieplads.

Se brugervejledning til portalen for studieskift/overflytning og genindskrivning

 

 

 

 

Du kan forvente svar på din ansøgning senest 10. juni. Vi sender svar løbende, så hold øje med din mail, hvor du får en notifikation, når dit svar er klar i ansøgningsportalen.

Du har 5 dage til at sige ja tak til studiepladsen, fra du modtager svaret. Derfor er det vigtigt, du holder øje med din mail.

 

 

Du skal opfylde alle adgangskrav til uddannelsen. Det gælder også, selvom du har været indskrevet på uddannelsen før, hvor der ikke var samme adgangskrav.

 


Genindskrivning

Du skal søge om genindskrivning, hvis du tidligere har studeret på samme uddannelse eller en anden uddannelse og her bestod, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på. Det gælder uanset, om du studerede på KU eller et andet dansk universitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan blive genindskrevet, hvis:

 1. der er ledige pladser på uddannelsen
 2. du var fuldtidsstuderende på samme kandidatuddannelse på KU eller et andet dansk universitet
 3. du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på
 4. det er minimum 5 måneder siden, du blev udmeldt
 5. du opfylder uddannelsens adgangskrav.Hvis du har været optaget på et andet dansk universitet skal du af tekniske årsager bruge linket 'Søg overflytning'. Din ansøgning vil stadig blive behandlet som en genindskrivningssag. Upload derfor al relevant dokumentation som i en ansøgning om genindskrivning.

Ved genindskrivning starter du på den nyeste studieordning. Har du været indskrevet på en anden studieordning, er det muligt, at nogle af dine beståede eksaminer ikke kan overføres. Bemærk, at dine tidligere eksamensforsøg og de studieaktivitetskrav, du stod overfor, da du blev udmeldt af uddannelsen, stadig vil gælde.

Søg om dispensation

Der kan være omstændigheder, der gør, at du skal søge om dispensation til at blive genindskrevet. Du skal søge dispensation, hvis du:

 • har brugt dine eksamensforsøg.
 • ikke har opfyldt uddannelsens studieaktivitetskrav.
 • har brugt din maksimale studietid.

Udfyld blanketten søg om dispensation og vedhæft den i din ansøgning om genindskrivning. Hvis du søger dispensation pga. sygdom eller andet, du kan dokumentere, skal du huske at vedhæfte dokumentation med din dispensationsansøgning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skal bruge dokumentation fra dig til at vurdere dit adgangsgrundlag og evt. dine muligheder for at gennemføre uddannelsen.

Mange af dine data fra det tidligere studie kan du overføre ved hjælp af funktionen 'dataudveksling'. Men husk at tjekke, hvad der bliver overført – så er du sikker på, at vi får det hele, og du behøver kun uploade det, der mangler.

I ansøgningsportalen uploader du dokumentation under 'Krav og forudsætninger', jf. nedenstående overskrifter:

Beståede videregående uddannelser

 • Oversigt over beståede kurser/fagelementer. Listen skal indeholde bedømmelser, ECTS-angivelser og datoer for beståelse, og den skal være underskrevet af den uddannelsesinstitution, du har taget dem på.


Ikke-færdiggjorte videregående uddannelser

 • Oversigt over kurser/fagelementer fra tidligere videregående uddannelse. Listen skal indeholde bedømmelser fra alle eksamensforsøg (også ikke-beståede), ECTS-angivelser og datoer for beståelse. Uddannelsesinstitutionen skal have underskrevet listen, hvis du kommer fra et andet universitet end KU.
 • Hvis du er fra et andet universitet end KU, skal du vedlægge dokumentation for din indskrivningsperiode og begrundelsen for, hvorfor du er udmeldt af uddannelsen. Dette skal være underskrevet af universitetet.


Oversigt over kurser/fagelementer

  • Kurser, du forventer at bestå før studiestart på den nye uddannelse.
  • Studieordning for din nuværende uddannelse eller et link til denne, hvis du kommer fra et andet dansk universitet.


  Yderligere dokumentation

  • Dispensationsansøgning, hvis du søger dispensation på baggrund af usædvanlige forhold.

  Oplys om uafsluttet uddannelse

  Hvis du er startet på en uddannelse, men ikke har afsluttet den med en bachelor- eller kandidatgrad, foreskriver loven, at du skal oplyse os om det og sende dokumentation for afsluttede kurser og eksamener.

  Læs om merit for tidligere uddannelse

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Overflytning til KU

  Du skal søge om overflytning, hvis du studerer på samme uddannelse på et andet dansk universitet og har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger overflytning til.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Du kan overflytte til KU, hvis:

  1. du er fuldtidsstuderende på samme kandidatuddannelse på et andet dansk universitet
  2. du har bestået fag – eller gør det inden studiestart – der tilsammen svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på (jf. dens gældende studieordning)
  3. der er ledige pladser
  4. du opfylder uddannelsens adgangskrav.


  Søg om dispensation

  Du har mulighed for at søge om dispensation, hvis der er usædvanlige forhold i dit liv af så alvorlig karakter, at det er nødvendigt at søge om overflytning inden for 1. studieår. Kontakt studenterservice@science.ku.dk for mere information.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vi skal bruge dokumentation fra dig til at vurdere dit adgangsgrundlag og evt. dine muligheder for at gennemføre uddannelsen.

  Mange af dine data fra det tidligere studie kan du overføre ved hjælp af funktionen 'dataudveksling'. Men husk at tjekke, hvad der bliver overført – så er du sikker på, at vi får det hele, og du behøver kun uploade det, der mangler.

  I ansøgningsportalen uploader du dokumentation under 'Krav og forudsætninger', jf. nedenstående overskrifter:

  Beståede videregående uddannelser

  • Oversigt over beståede kurser/fagelementer. Listen skal indeholde bedømmelser, ECTS-angivelser og datoer for beståelse, og den skal være underskrevet af den uddannelsesinstitution, du har taget dem på.


  Ikke-færdiggjorte videregående uddannelser

  • Oversigt over beståede kurser/fagelementer. Listen skal indeholde bedømmelser, ECTS-angivelser og datoer for beståelse, og den skal være underskrevet af den uddannelsesinstitution, du har taget dem på.


  Oversigt over kurser/fagelementer

   • Kurser, du forventer at bestå før studiestart på den nye uddannelse.
   • Studieordning for din nuværende uddannelse eller et link til denne, hvis du kommer fra et andet dansk universitet.


   Yderligere dokumentation

   • Bekræftelse på, du er indskrevet på et dansk universitet.
   • Dispensationsansøgning, hvis du søger dispensation på baggrund af usædvanlige forhold.

   Oplys om uafsluttet uddannelse

   Hvis du er startet på en uddannelse, men ikke har afsluttet den med en bachelor- eller kandidatgrad, foreskriver loven, at du skal oplyse os om det og sende dokumentation for afsluttede kurser og eksamener.

   Læs om merit for tidligere uddannelse

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Studieskift

   Du skal søge om studieskift, hvis du studerer på en anden uddannelse og har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du ønsker studieskift til.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Du kan studieskifte, hvis:

   1. du er fuldtidsstuderende på en kandidatuddannelse på et dansk universitet
   2. du har bestået fag – eller gør det inden studiestart – der tilsammen svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på
   3. der er ledige pladser
   4. du opfylder uddannelsens adgangskrav.

   Er du ikke længere optaget, skal du ikke søge om studieskift, men i stedet søge om optagelse eller genoptagelse.


   Søg om dispensation

   Du har mulighed for at søge om dispensation, hvis der er er usædvanlige forhold i dit liv af så alvorlig karakter, at det er nødvendigt at søge om studieskift inden for første studieår. Kontakt studenterservice@science.ku.dk for mere information.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Vi skal bruge dokumentation fra dig til at vurdere dit adgangsgrundlag og evt. dine muligheder for at gennemføre uddannelsen.

   Mange af dine data fra det tidligere studie kan du overføre ved hjælp af funktionen 'dataudveksling'. Men husk at tjekke, hvad der bliver overført – så er du sikker på, at vi får det hele, og du behøver kun uploade det, der mangler.

   I Ansøgningsportalen uploader du dokumentation under 'Krav og forudsætninger', jf. nedenstående overskrifter:

   Beståede videregående uddannelser

   • Oversigt over beståede kurser/fagelementer. Listen skal indeholde bedømmelser, ECTS-angivelser og datoer for beståelse, og den skal være underskrevet af den uddannelsesinstitution, du har taget dem på.


   Ikke-færdiggjorte videregående uddannelser

   • Oversigt over beståede kurser/fagelementer. Listen skal indeholde bedømmelser, ECTS-angivelser og datoer for beståelse, og den skal være underskrevet af den uddannelsesinstitution, du har taget dem på.


   Oversigt over kurser/fagelementer

    • Kurser, du forventer at bestå før studiestart på den nye uddannelse.
    • Studieordning for din nuværende uddannelse eller et link til denne, hvis kommer fra et andet dansk universitet.


    Yderligere dokumentation

    • Dispensationsansøgning, hvis du søger dispensation på baggrund af usædvanlige forhold

    Oplys om uafsluttet uddannelse

    Hvis du er startet på en uddannelse, men ikke har afsluttet den med en bachelor- eller kandidatgrad, foreskriver loven, at du skal oplyse os om det og sende dokumentation for afsluttede kurser og eksamener.

    Læs om merit for tidligere uddannelse