Spørgsmål og svar

Få svar på de mest stillede spørgsmål om optagelse, genindskrivning, overflytning og studieskift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du har loginproblemer eller andre tekniske udfordringer i forbindelse med, at du vil sende din ansøgning, kan du kontakte studenterservice@science.ku.dk. I din mail skal du beskrive problemet og vedhæfte skærmprint, som viser det pågældende problem. 

Har du problemer lige op til ansøgningsfristen, er det vigtigt, at du sender din e-mail med skærmprint af problemet, inden fristen udløber.

Ansøgningsportalen er et landsdækkende system, som omfatter alle universiteter i Danmark. Derfor er der ofte stor travlhed på serveren, især kort tid før deadline. Hvis du søger lige op til fristen, kan du risikere at få problemer med at logge på eller fuldføre din ansøgning. Kan du ikke sende din ansøgning inden for fristen, vil din ansøgning ikke blive behandlet, da det ikke er en gyldig grund til ikke at have søgt rettidigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalt er det ikke muligt at aflevere en ansøgning eller dokumentation efter ansøgningsfristen.

Er tekniske problemer årsag til forsinkelsen, skal du sørge for at tage skærmprint og sende dem i en mail til studenterservice@science.ku.dk med en forklaring samt dokumentation for, at de tekniske problemer opstod inden fristen.

Når du søger om dispensation, skal du redegøre for de forhold der har gjort, at du ikke har kunnet søge inden for fristen.

Det er generelt en forudsætning for at du kan få dispensation, at de forhold, som har gjort, at du ikke har søgt inden fristen, i høj grad har været uden for din indflydelse. Forholdet skal du dokumentere med en lægeerklæring eller lignende.

Usædvanlige forhold kan for eksempel være tilfælde, hvor pludselig opstået alvorlig sygdom har gjort dig ude af stand til at søge. Alvorlig sygdom og dødsfald i den nære familie, i tæt tidsmæssig tilknytning til tilmeldingsfristen, kan efter omstændighederne også være grundlag for at du kan få en dispensation.

Forsinkelse, forglemmelse og manglende kendskab til fristen er som udgangspunkt ikke grund til dispensation.

Bemærk: Du skal sende din dispensationsansøgning hurtigst muligt efter den frist, du søger dispensation fra.

 

 

 

 

Spørgsmål til genindskrivning

 

 

 

I din ansøgning skal du uploade en redegørelse, som max må fylde ½ side. Du skal redegøre for, hvordan dine muligheder for at gennemføre uddannelsen nu er væsentligt forbedrede.

Upload også dokumentation for, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede – fx en lægeerklæring eller dokumentation for, at du ikke længere har erhvervsarbejde på fuld tid.

Du vil kun blive genindskrevet, hvis din situation er væsentligt ændret, sådan at det nu er realistisk, at du kan gennemføre uddannelsen.

Ved behandlingen af din ansøgning vil der ligeledes blive lagt vægt på, hvor meget du har bestået på uddannelsen, og i hvor lang tid du har været indskrevet på uddannelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I din ansøgning skal du uploade en redegørelse, dokumentation og en plan for færdiggørelsen af din uddannelse. Redegørelsen må max fylde ½ side, og her forklarer du, hvordan dine muligheder for at gennemføre uddannelsen nu er væsentligt forbedrede.

Du skal ligeledes uploade dokumentation for, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, fx en lægeerklæring eller dokumentation for, at du ikke længere har erhvervsarbejde på fuld tid.

Desuden skal du uploade en studieplan for dit resterende studium, hvor du læser på fuld tid efter genindskrivning.

Studievejlederne kan eventuelt hjælpe dig med at udarbejde en studieplan.

Du vil kun blive genindskrevet, hvis din situation er væsentligt ændret, sådan at det nu er realistisk, at du kan gennemføre uddannelsen – dette hvis 1. studieår er bestået og der er ledige pladser på uddannelsen.