Kandidat i agronomi – Københavns Universitet

Kandidat i agronomi

Som kandidat i agronomi kan du være med til at forme vores fremtidige brug af planter gennem forbedring af plantekvalitet, design af bæredygtige produktionssystemer og forvaltning af deres effekter på natur, miljø og biodiversitet.

Uddannelsen er engelsksproget.

"Vi bliver eksperter i bæredygtigt jordbrug. Vores viden om planter og miljø bruger vi til at udvikle fremtidens fødevareproduktion.

Emma Christiani Skov,

kandidatstuderende på agronomi

Bæredygtig produktion af kvalitetsfødevarer til en voksende befolkning er en global udfordring. Samtidig skaber større byer behov for grønne livsmiljøer og planter, som kan skabe trivsel, sundhed og rekreation.

Kandidatuddannelsen i Agronomi er en bred toårig uddannelse rettet mod studerende, der vil bruge deres interesse for planter, jordbrug, miljø og natur til at skabe forandringer.  Du specialiserer dig i Plantevidenskab eller i Produktion og Miljø.

Målet er at uddanne kandidater som på basis af deres biologiske viden kan udvikle innovative løsninger og designe bedre systemer, der sikrer en bæredygtig brug af naturressourcer.  

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Frist for ansøgning og optagelse

Ansøgningsfristen for ansøgere med en retskravbachelor er:

  • 1. marts med studiestart 1. september
  • 15. oktober med studiestart 1. februar

Ansøgningsfristen for ansøgere med adgangsgivende eller anden bacheloruddannelse er:

  • 1. marts med studiestart 1. september

Læs mere om ansøgning og optagelse

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i agronomi.

Læs om mulighederne for udlandsophold.