Kandidat i indianske sprog og kulturer – Københavns Universitet


Kandidat i indianske sprog og kulturer

På kandidatuddannelsen fordyber du dig yderligere i studiet af de indianske højkulturer i Nordamerika, Sydamerika og det mesoamerikanske kulturområde i fortid og nutid.

Du vil beskæftige dig med billedskrifter og glyffer samt det 16. århundredes skriftlige kilder som de vigtigste primære kilder og studere de indianske sprog og deres udvikling i Mesoamerika. Desuden får du udbygget dit førstehåndskendskab til aztekisk litteratur.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

  • Mød os på: