Kandidat i indianske sprog og kulturer – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i indianske sprog og kulturer på Københavns Universitet

Kandidat i indianske sprog og kulturer

På studiet af indianske sprog og kulturer får du mulighed for at fordybe dig i et område, der fortæller om civilisationers storhed og fald, og som sætter Vesteuropas historie i perspektiv.

Uddannelsen har fokus er på det mesoamerikanske kulturområde, men også de øvrige indianske kulturer i Nord- og Sydamerika inddrages på studiet. Undervisningen foregår ud fra en tværfaglig synsvinkel under inddragelse af humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner. Som studerende får du grundig indsigt i de videnskabelige discipliner, som faget benytter sig af, og et bredt kendskab til de indianske sprog og kulturer.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansøgningsfrister

Der er optagelse to gange om året:

  • 1. marts med start til efteråret
  • 15. oktober med start til foråret

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Studieliv

Vil du vide mere om, hvordan det er at være studerende på indianske sprog og kulturer?

Læs om studielivet på uddannelsen.