Faglig profil og job

Kandidatuddannelsen i indianske sprog og kulturer handler om indianske kulturer i Nordamerika, Sydamerika og det nutidige Mesoamerika. Du vil som studerende få kendskab til de vigtigste grupper af indianere i Nordamerika og Sydamerika, ligesom der inddrages de nutidige indianske kulturer, så du får viden om situationen i Mesoamerika i dag.

På kandidatuddannelsen er billedskrifter og glyffer samt det 16. århundredes skriftlige kilder de vigtigste primære kilder, som du vil beskæftige dig med. Du vil studere sprog i Mesoamerika og de indianske skriftformers udvikling og kilder, som er nedskrevet af spaniere og indianere på spansk eller på et indiansk sprog. Du vil også komme til at studere Mayaområderne, og du får udbygget dit førstehåndskendskab til aztekisk litteratur.

Jobmuligheder

Uddannelsen kvalificerer kandidater til at undervise og deltage i projekter, der vedrører mødet mellem forskellige kulturer. Det kan fx være i forbindelse med ulandsforhold. Desuden vil du kunne arbejde med formidling ved forskningsbiblioteker, arkiver, museer og ved universiteter og højere læreanstalter. Beskæftigelsesområdet ligger primært inden for organisationsarbejde, undervisning og forskning. Du kan finde arbejde både i det offentlige og private erhvervsliv. Der er dog kun ganske få stillinger inden for området, så det er en god ide at gøre uddannelsen bredere med henblik på for eksempel kulturformidling, informationsteknologi og administration.

Beskæftigelsesområder for kandidater fra indianske sprog og kulturer ligger primært inden for organisationsarbejde, administrationsarbejde, turisme, undervisning og forskning.

Eksempler på virksomheder

  • Nationalmuseet
  • Statens Naturhistoriske Museum
  • Mærsk
  • Another Agency Aps
  • BPA International
  • Museum Vestsjælland

Figurerne til højre viser sektor, brancher og jobfunktioner for færdige kandidater i indianske sprog og kulturer, der deltog i kandidatundersøgelsen i 2013 på Det Humanistiske Fakultet på KU.

Læs også om forskning på faget eller undervisning og opbygning.