Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen er på to år og byggervidere på undervisningen fra grundfagsstudiet. Den afsluttes med et speciale.

Udbuddet af undervisning efter grundfagsstudiet er begrænset, og studiet kræver en vis selvstændighed. En stor del af studiet på kandidatuddannelsen er selvstudium med individuel vejledning. Det er derfor oplagt at følge undervisning ved andre fag som fx historie, religionssociologi, arkæologi og antropologi.

Som kandidat i indianske sprog og kulturer vil du:

  • Opnå kendskab til nyere teorier og metoder inden for studiet af indianske sprog og kulturer samt selvstændigt at kunne anvende disse i en analyse inden for et selvvalgt empirisk felt.
  • Kunne reflektere over de måder, hvorpå viden om kulturer opnås og viderebringes.
  • Kunne formidle din viden om indianske sprog og kulturer på flere niveauer.
  • Kunne analysere og perspektivere Latinamerikas historiske og kulturelle bidrag i forhold til det 21. århundredes globale dagsorden.

Studiestruktur

Uddannelsen består af følgende fagelementer:

1. år 1. semester
2. semester

Mesoamerikansk lingvistik (15 ECTS)

Mesoamerikansk arkæologi (15 ECTS)
Mesoamerikansk filologi og ikonografi (15 ECTS) Mesoamerikansk etnohistorie (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Kandidattilvalg (15 ECTS) Speciale (30 ECTS)
Kandidattilvalg (15 ECTS)