Kandidat i asienstudier

Kandidatuddannelsen i asienstudier er for dig som for alvor vil mestre hindi, japansk, kinesisk eller koreansk og have indsigt i historiske, kulturelle, politiske og samfundsmæssige problemstillinger i dit valgte sprogområde og i Asien som helhed.

Du kommer til at arbejde med humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier og metoder for at dykke ned i spørgsmål om kultur og samfund i Asien. Du bliver trænet i at bruge materiale på dit studerede sprog til at undersøge aktuelle og historiske problemstillinger i Indien, Japan, Kina og Korea. Samtidig får du blik for forbindelser og sammenligninger på tværs af sprog- og landegrænser.

Hvert semester tager vi fat på et antal overordnede temaer, der spænder fra historie, religion, og litteratur til nutidens populærkultur og aktuelle konflikter om politik, økonomi, miljø og klima. Du vil have undervisning, hvor du mødes med medstuderende på tværs af sprogspecialiseringer og diskuterer temaer, der er relevante for Asien som helhed. Samtidig har du timer, hvor du træner dine sproglige kompetencer og arbejder med temaerne på baggrund af videnskabelig litteratur og sprogligt materiale fra dit sprogområde.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.