Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester kan du søge ind på kandidatuddannelsen i asienstudier. Din bachelor skal opfylde adgangskravene til uddannelsen. Adgangskravene er defineret i studieordningen.

Du kan ikke supplere din bacheloruddannelse for at leve op til adgangskravene. Optagelsesudvalget må kun kigge på din samlede bacheloruddannelse, når de skal vurdere dit adgangsgrundlag.

 

Du er garanteret en plads på uddannelsen, hvis du har en af nedenstående uddannelser og søger ind rettidigt: 

 • Japanstudier, Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Kinastudier, Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Koreastudier, Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Moderne Indien og sydasienstudier, Københavns Universitet (retskravsbachelor)

Du kan vente op til tre år med at bruge retskravet.

Læs om, hvordan du søger ind

 

 

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav til kandidatuddannelsen i asienstudier: 

 • Japanstudier, Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Kinastudier, Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Koreastudier, Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Moderne Indien og sydasienstudier, Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Japanstudier, Aarhus Universitet
 • Kinastudier, Aarhus Universitet
 • Indien- og Sydasienstudier, AU
 • International Business in Asia, CBS / Business, Asian Language and Culture, CBS

NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen medmindre du har retskrav og søger rettidigt.

Læs om, hvordan du søger ind

 

Du kan stadig søge om optagelse, hvis din bachelor ikke automatisk opfylder adgangskravene. Du tages i betragtning til optagelse, hvis det vurderes, at du har:

 • en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med sproglige kompetencer svarende til 60 ECTS propædeutik indenfor ét af de studerende sprog: hhv. hindi, japansk, kinesisk eller koreansk og mindst 45 ECTS på bachelorniveau indenfor samme sprog.
 • derudover mindst 30 ECTS indenfor områdestudiet (kultur, historie, samfund og politik) af Japan, Kina, Korea eller Moderne Indien og Sydasien som dækket af bacheloruddannelserne i japanstudier, kinastudier, koreastudier eller Moderne Indien og sydasienstudier på KU.

Læs om, hvordan du søger ind

OBS: Ved optaget til 1. september 2023 gælder flg.:

Du kan stadig søge om optagelse, hvis din bachelor ikke automatisk opfylder adgangskravene. Du tages i betragtning til optagelse, hvis det vurderes, at du har:

 • en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med sproglige kompetencer svarende til mindst 30 ECTS på bachelorniveau inden for ét af de studerede sprog: hhv. hindi, japansk, kinesisk eller koreansk.
 • derudover mindst 30 ECTS indenfor områdestudiet (kultur, historie, samfund og politik) af Japan, Kina, Korea eller Moderne Indien og Sydasien som dækket af bacheloruddannelserne i japanstudier, kinastudier, koreastudier eller Moderne Indien og sydasienstudier på KU.

 

Når du søger ind på den gymnasierettede kandidatuddannelse i asienstudier, skal du samtidig søge ind på kandidatdelen af dit sidefag. Det er derfor en forudsætning for optagelse, at du har bestået din adgangsgivende bacheloruddannelse samt bachelordelen af det sidefag, du har valgt.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at bytte om på centralfag og sidefag.

Læs om, hvordan du søger ind

 

Sprogkrav, hvis du ikke er nordisk statsborger

Hvis du ikke har et nordisk statsborgerskab (Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island) skal du inden optagelsen have bestået Studieprøven eller dansk A på gymnasialt niveau. Vi skal have modtaget dokumentation for dine danskkundskaber:

 • 1. august (studiestart til september)
 • 1. januar (studiestart til februar)

Hvis du har en dansksproget bacheloruddannelse fra et dansk universitet skal du uanset statsborgerskab ikke dokumentere danskkundskaber. 

Studieprøven

Studieprøven i dansk som andetsprog udbydes af kommunale og private sprogskoler i hele Danmark. Prøven består af tre dele: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation. Du skal bestå alle dele med mindst karakteren 2. Har du taget studieprøven før 2018, hvor prøven bestod af fire dele, skal alle delene være bestået.

OBS: Ved optaget til 1. september 2023 gælder flg.:


Sprogkrav

Alle ansøgere
Ansøgere skal dokumentere sproglige kompetencer svarende til 60 ECTS propædeutisk niveau i enten hindi, japansk, kinesisk eller koreansk. 

Udenlandske ansøgere
Hvis du ikke har et nordisk statsborgerskab (Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island) skal du inden optagelsen have bestået Studieprøven eller dansk A på gymnasialt niveau. Vi skal have modtaget dokumentation for dine danskkundskaber:

 • 1. august (studiestart til september)
 • 1. januar (studiestart til februar)

Hvis du har en dansksproget bacheloruddannelse fra et dansk universitet skal du uanset statsborgerskab ikke dokumentere danskkundskaber. 

Om studieprøven
Studieprøven i dansk som andetsprog udbydes af kommunale og private sprogskoler i hele Danmark. Prøven består af tre dele: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation. Du skal bestå alle dele med mindst karakteren 2. Har du taget studieprøven før 2018, hvor prøven bestod af fire dele, skal alle delene være bestået.