Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester kan du søge ind på kandidatuddannelsen i asienstudier. Din bachelor skal opfylde adgangskravene til uddannelsen. Adgangskravene er defineret i studieordningen.

Du kan ikke supplere din bacheloruddannelse for at leve op til adgangskravene. Optagelsesudvalget må kun kigge på din samlede bacheloruddannelse, når de skal vurdere dit adgangsgrundlag.

 

Du er garanteret en plads på uddannelsen, hvis du har en af nedenstående uddannelser og søger ind rettidigt: 

 • Japanstudier, Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Kinastudier, Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Koreastudier, Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Moderne Indien og sydasienstudier, Københavns Universitet (retskravsbachelor)

Du kan vente op til tre år med at bruge retskravet.

Læs om, hvordan du søger ind

 

 

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav til kandidatuddannelsen i asienstudier: 

 • Japanstudier, Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Kinastudier, Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Koreastudier, Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Moderne Indien og sydasienstudier, Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Japanstudier, Aarhus Universitet
 • Kinastudier, Aarhus Universitet
 • Indien- og Sydasienstudier, AU
 • International Business in Asia, CBS / Business, Asian Language and Culture, CBS

NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen medmindre du har retskrav og søger rettidigt. 

Læs om, hvordan du søger ind

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

 

Du kan stadig søge om optagelse, hvis din bachelor ikke automatisk opfylder adgangskravene. Du tages i betragtning til optagelse, hvis det vurderes, at du har en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med:

 • mindst 30 ECTS i kurser i sproglige færdigheder (over propædeutisk niveau) svarende til kurser på bacheloruddannelserne i asienstudier (enten japanstudier, kinastudier eller koreastudier) eller moderne Indien og sydasienstudier på KU indenfor ét af sprogene: hindi, japansk, kinesisk eller koreansk.
 • Mindst 30 ECTS indenfor områdestudiet (kultur, historie, samfund og politik) af Japan, Kina, Korea eller Moderne Indien og Sydasien som er dækket af bacheloruddannelserne i hhv. asienstudier (japanstudier, kinastudier, koreastudier) eller Moderne Indien og sydasienstudier på Københavns Universitet.

Læs om, hvordan du søger ind

OBS: Ved optaget til 1. september 2023 gælder flg.:

Du kan stadig søge om optagelse, hvis din bachelor ikke automatisk opfylder adgangskravene. Du tages i betragtning til optagelse, hvis det vurderes, at du har:

 • en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med sproglige kompetencer svarende til mindst 30 ECTS på bachelorniveau inden for ét af de studerede sprog: hhv. hindi, japansk, kinesisk eller koreansk.
 • derudover mindst 30 ECTS indenfor områdestudiet (kultur, historie, samfund og politik) af Japan, Kina, Korea eller Moderne Indien og Sydasien som dækket af bacheloruddannelserne i japanstudier, kinastudier, koreastudier eller Moderne Indien og sydasienstudier på KU.

 

Når du søger ind på den gymnasierettede kandidatuddannelse i asienstudier, skal du samtidig søge ind på kandidatdelen af dit sidefag. Det er derfor en forudsætning for optagelse, at du har bestået din adgangsgivende bacheloruddannelse samt bachelordelen af det sidefag, du har valgt.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at bytte om på centralfag og sidefag.

Læs om, hvordan du søger ind

 

Alle ansøgere uden retskrav skal dokumentere følgende sprogkrav:

 • Dansk A (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende danskkundskaber (fx Studieprøven).
 • Engelsk B på (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende engelskkundskaber.

Ansøgere med retskrav er fritaget for at dokumentere sprogkrav. Det betyder, at du ikke behøver at uploade dokumentation for sprogkrav, hvis du har retskrav til den ansøgte uddannelse.

Frist for dokumentation af sprogkrav

Hvis du ikke indsender dokumentation for sprogkrav sammen med din ansøgning, skal du indsende det senest:

 • 1. august (studiestart til september)
 • 1. januar (studiestart til februar)