Faglig profil og job

På kandidatuddannelsen i asienstudier bygger du videre på dine sproglige kompetencer. Du vil blive undervist i hindi, japansk, kinesisk eller koreansk som det tales og skrives i nutiden og det vil desuden være muligt at vælge undervisning i klassisk kinesisk og klassisk japansk.

Dit stærke sproglige fundament er nøglen til at undersøge de enkelte sprogområders historie, kultur og moderne samfund og udgangspunktet for at forstå deres roller i Asien og verden. I den forbindelse vil du skulle arbejde med tekster forankret i videnskabelige discipliner som historie, kulturstudier, litteraturvidenskab, antropologi og statskundskab.

Du kommer til at arbejde intensivt med humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier og metoder som de anvendes i studiet af Asien. Metoderne er redskaber til at anskue det valgte sprogområde i en regional og global kontekst og til at undersøge spørgsmål om historie, kultur eller samfundsforhold med afsæt i materiale på det studerede sprog.

Jobmuligheder

De seneste år har der været en stigende interesse for kandidater med færdigheder i asiatiske sprog og kendskab til kultur og samfundsforhold i Asien. Kandidaterne finder typisk arbejde i det private erhvervsliv og internationale organisationer, inden for forskning og undervisning, og i den offentlige administration, herunder udenrigs-og efterretningstjenesten.

En uddannelse i asienstudier sigter ikke mod en bestemt jobfunktion, men åbner mange forskellige karriereveje. Du kan arbejde for danske virksomheder i Asien eller for asiatiske firmaer i Danmark, du kan starte din egen virksomhed, udføre konsulentopgaver for organisationer og virksomheder, udbyde sprog- og kulturkurser for medarbejdere i private og offentlige virksomheder, og oversætte fag- og skønlitteratur.

Der undervises i kinesisk og japansk på flere HF- og gymnasieuddannelser, så med disse sprog og en gymnasieprofil vil du kunne undervise i gymnasiet. Derudover kan de generelle humanistiske færdigheder inden for informationssøgning, analyse og klar kommunikation i tale og skrift bruges i mange jobfunktioner.

Afhængigt af dit mål med uddannelsen, kan det være en god ide at profilere den yderligere med praktikophold eller tilvalg inden for fag som statskundskab, sociologi, antropologi, økonomi eller lignende for på den måde at sigte efter mere specifikke jobfunktioner.