Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen i asienstudier er på to år og bygger videre på bacheloruddannelserne i japanstudier, kinastudier, koreastudier og moderne Indien og sydasienstudier.

I løbet af dit studie er undervisningen tilrettelagt både som forelæsninger, holdundervisning og øvelser med aktiv deltagelse af de studerende, for eksempel i form af studenteroplæg eller besvarelse af mindre opgaver, såvel som selvstudier kombineret med individuel vejledning.

Du har gode muligheder for at dreje din uddannelse i en bestemt retning i kraft af de emnevalg, du træffer undervejs. Du har også mulighed for at erstatte et kursus med et projektorienteret forløb i en virksomhed, hvor du kan afprøve det job, du drømmer om, eller du kan lave virksomhedsprojekter, hvor du med støtte fra en vejleder på universitetet løser en konkret opgave for en virksomhed.

Som studerende på kandidatuddannelsen i asienstudier har du mulighed for tilvalg på et udenlandsk universitet for at understøtte dine studier sprogligt, teoretisk og metodisk. 

Studiestruktur

I skemaet kan du se det anbefalede studieforløb på kandidatuddannelsen i asienstudier. Læs mere om de enkelte fagelementer i studieordningen, som er tilgængelig her på siden så snart som muligt. 

Gymnasiesidefag

Du kan tage kandidatuddannelsen med gymnasierettet profil i kinastudier eller japanstudier, hvis du har bestået bachelordelen af dit sidefag (45 ECTS tilvalg) som del af din bacheloruddannelse og du er indskrevet på kandidatdelen af sidefaget.

Gymnasielæreruddannelsen består af 3 ½ års grundfag i kina- eller japanstudier (ekskl. propædeutik) og 1 ½ års sidefag (90 ECTS). De første 45 ECTS læses som tilvalg på bacheloruddannelsen, og de sidste 45 ECTS bliver en del af den samlede toårige kandidatuddannelse.