Kandidatuddannelsen i medicin og teknologi (civilingeniør)

Kandidatuddannelse i medicin og teknologi (civilingeniør)

En færdiguddannet civilingeniør i medicin og teknologi får en central rolle som udvikler af højteknologiske produkter til både diagnosticering af en række sygdomme og behandling. Kombinationen af lægens og ingeniørens kompetencer ruster dig til at udvikle nye metoder og produkter, der kan forebygge sygdomme, helbrede og redde menneskeliv.

Uddannelsen i medicin og teknologi udbydes i et samarbejde mellem DTU og Københavns Universitet.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Studieordning

StudieordningLæs mere om uddannelsen i studieordningen for medicin og teknologi (civilingeniør)
           (eksternt link)