Kandidatuddannelse i medicin og teknologi (civilingeniør)

studerende

Som færdiguddannet civilingeniør i medicin og teknologi får du en central rolle som udvikler af højteknologiske produkter til både diagnosticering og behandling af sygdomme.

På uddannelsen specialiserer du dig blandt andet i at analysere scanninger og fysiologiske signaler samt simulere organers funktion. Med afsæt i den viden arbejder du med at udvikle komplekse målemetoder og apparaturer med teknikker som machine learning og kunstig intelligens. Som en del af uddannelsens obligatoriske kurser lærer du at planlægge og udføre kliniske forsøg.

Vi udbyder uddannelsen i samarbejde med DTU, hvor du bliver optaget.

Uddannelsen er engelsksproget.

Lignende kandidatuddannelser