Forskning på faget

På ægyptologi bliver der forsket i alle aspekter af det gamle Ægyptens kultur. De aktuelle forskningområder omfatter de fleste aspekter af den oldægyptiske civilisation: historie, religion, kunst, litteratur og materiel kultur.

Nogle forskere arbejder specielt med de materielle levn i form af monumenter eller dagligdags genstande, mens andre hovedsageligt interesserer sig for de meget store mængder af skriftlige vidnesbyrd (papyri udgør en særlig gruppe). På Carsten Niebuhr Afdelingen findes en yderst vigtig samling af tekster: Papyrus Carlsberg Samlingen. Størstedelen af disse tekster stammer fra det eneste velbevarede tempelbibliotek fra Ægyptens oldtid, og dette materiale er af uvurderlig betydning. Studiet og publikationen af teksterne foregår i et større internationalt samarbejde, som de ægyptologistuderende også tager aktivt del i.

Et andet projekt er det nygrundlagte Center for Canon and Identity Formation, som gennem et samarbejde med faget assyriologi undersøger forskellige aspekter af menneskets intellektuelle historie.