Forskning i klassisk arkæologi

Som eksempler på forskningen inden for klassisk arkæologi kan nævnes: emner fra jernalderen i Middelhavsområdet og Cyperns arkæologi og eksterne forbindelser. Endvidere forskes der i antikke billedfremstillinger (med henblik på fortolkning af billedsproget), romerske portrætter, romerske kunstsamlinger og sammenhængen mellem kunst og økonomi til og med senantikken.

Faget spænder vidt i tid og rum, og nye fund og teorier medfører en stadig bevægelse i problemstillingerne. En del af fagets forskning er desuden forbundet med feltarkæologiske projekter i middelhavsområdet og projektsamarbejde med museer i ind- og udland.