Hvorfor læse moderne Indien og Sydasienstudier? 

Du bliver i stand til at beherske hindi og får indgående kendskab til regionens kultur og samfundsforhold. Indien er verdens største demokrati, verdens tredjestørste økonomi og et væsentligt vækstmarked for Danmark.

Hvad kan jeg blive? 

Med denne baggrund kan du fx komme til at arbejde i danske og internationale virksomheder og organisationer, der opererer i området eller samarbejder med lande i regionen. Du kan også vælge at gøre uddannelsen bredere med henblik på fx kulturformidling, politologi, informationsteknologi og administration.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Bacheloruddannelsen i moderne Indien og sydasienstudier er normeret til fire år og består af indledende sprogundervisning (propædeutik), kurser på det centrale fag samt tilvalgskurser, som du selv sammensætter.

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. I skemaet nedenfor kan du se, hvordan undervisningen på bacheloruddannelsen i moderne Indien og sydasienstudier forventes planlagt.

1. år

1. semester
2. semester

Hindi propædeutik 1 (22,5 ECTS)

Hindi propædeutik 2 (22,5 ECTS)
Introduktion til moderne Indien og Sydasiens historie, kultur og samfund 1 (7,5 ECTS) Introduktion til moderne Indien og Sydasiens historie, kultur og samfund 2 (7,5 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Hindi propædeutik 3 (15 ECTS)

Anvendt hindi - sprog A (15 ECTS)

Moderne Indien og sydasienstudier realia 1 (15 ECTS)

Videnskabsteori (15 ECTS)

3. år

5. semester 6. semester

Anvendt hindi - sprog B (tages i et sydasiatisk land)

(15 ECTS)

Anvendt hindi - sprog C (15 ECTS)

Moderne Indien og sydasienstudier realia 2 (tages i et sydasiatisk land) (15 ECTS)

Moderne Indien og sydasienstudier realia 3 (15 ECTS)

4. år

7. semester 8. semester

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Undervisningen på moderne Indien og Sydasienstudier

Undervisningen på studiet foregår som holdundervisning i et miljø, der inspirerer til kritisk tænkning og fordybelse, og hvor tværfaglighed og nye læringselementer indgår. I sprogundervisningen øves hindi fra første dag med fokus på sproget som et kommunikativt redskab. 

 

 

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i moderne Indien og Sydasienstudier. Du kommer igennem 12 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Indien er en af verdens hurtigst voksende økonomier og ses på verdensplan som et vigtigt vækstmarked. Uddannelsen i moderne Indien og sydasienstudier fokuserer derfor på at uddanne bachelorer, der ikke blot kan tale og forstå hindi, men også har kendskab til landets samfundsmæssige strukturer, historiske og politiske og økonomiske forhold og kulturelle koder. Forskere der er tilknyttet uddannelsen, bliver ofte brugt som rådgivere for erhvervsliv, presse og offentlige myndigheder omkring samfundsforhold i Indien og Sydasien.

FAQ Karrieremuligheder

 

Den sydasiatiske region består af landene Indien, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan og Maldiverne, som i de sidste årtier har udviklet sig til en betragtelig politisk og økonomisk magtfaktor. Regionen huser mere end en fjerdedel af verdens befolkning og har en meget sammensat social og kulturel mangfoldighed med utallige traditioner, religioner, historieforløb og store sproglige variationer.

I løbet af uddannelsen lærer du at bruge både humanistiske og samfundsvidenskabelige metoder til at undersøge og analysere Indien og resten af regionen på baggrund af undervisning i historie, geografi, religion, kultur, økonomi, politik og samfundsforhold. Det giver dig forskellige perspektiver på det moderne Sydasiens sociale, samfundsmæssige og kulturelle udvikling og forståelse for regionens betydning for resten af verden.

Sideløbende lærer du at tale, læse, skrive og oversætte hindi og særligt på uddannelsens første år vil du skulle arbejde intensivt med sprogstrukturer og anvende dem i kommunikation. Derudover vil du få en forståelse for, hvordan sprog og kultur hænger sammen.

 

 

 

 

Du vil med en uddannelse i moderne Indien og sydasienstudier få sproglige og kulturelle kompetencer, der ruster dig til job i danske og internationale virksomheder og organisationer, der opererer i området eller samarbejder med lande i regionen. Det kan være handelsmæssigt, udviklingsprojekter i NGO'er, inden for udenrigstjenesten, i forsvaret eller i mediebranchen. Du kan også vælge at gøre uddannelsen bredere med henblik på fx kulturformidling, politologi, informationsteknologi og administration.

Uddannelsen kan også være et stærkt afsæt for en tværvidenskabelig forskerkarriere, hvor du fx undersøger forskellige problemstillinger, der knytter sig til regionen eller inden for social- og humanvidenskaberne.

En del studerende på moderne Indien og sydasienstudier bruger i løbet af deres uddannelse et semester på at tage i praktik hos en større international virksomhed, NGO eller tilknyttet en offentlig myndighed som Udenrigsministeriet, hvor de afprøver deres kompetencer i praksis.

 

 

 

Studieliv

Som studerende på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, også kaldet ToRS, bliver du en del af et levende studiemiljø på Søndre Campus. På instituttet er der en lang tradition for et hyggeligt og socialt studiemiljø, hvor studerende mødes på tværs for at dele erfaringer og viden, ligesom studerende har en nær dialog med undervisere og forskere.

Fællesskabet på Moderne Indien og Sydasienstudier er godt, og alle kender og støtter hinanden fagligt såvel som socialt. Studiet er også en del af ToRS' fælles aktiviteter og tæt integreret med resten af Det Humanistiske Fakultets sociale og tværfaglige arrangementer. Du får derfor både et tæt samarbejde med dine studiekammerater og rig mulighed for at lære en masse spændende mennesker at kende på tværs af studieretninger. 

Som studerende kommer du tæt på flere forskellige faglige miljøer og får adgang til faciliteter, der hvor du har undervisning. De fleste fag har omfattende biblioteker, som du skal bruge i forskellige sammenhænge, og derudover vil du kunne indgå i de forskellige sociale traditioner, der er på fagene.

På Moderne Indien og sydasienstudier arrangerer studerende en lang række aktiviteter for deres medstuderende, som du kan engagere dig i parallelt med studierne.

Hindi Café

Cirka to gange om måneden er der Hindi café, hvor der kommer gæster udefra og taler om emner, der knytter sig til studiet. Det kan f.eks. være personer med tilknytning til Sydasien (filminstruktører, NGO-aktivister, folk fra Sydasien bosat i Danmark osv.). Det er desuden et fint forum til at udveksle erfaringer med medstuderende, forbedre sprogfærdigheder gennem samtaler og leg og andet spændende.

Filmaftener

Nogle gange i semesteret vises der nye og gamle Hindi film om aftenen i et stort auditorium. Filmvisningen kombineres med fællesspisning og livlige diskussioner.

Ekskursioner

I globaliseringens tidsalder behøver man ikke rejse langt for at komme til Sydasien. I løbet af semestret er der flere ekskursioner til Sydasiatiske institutioner i København og omegn som f.eks. Hindu- og Sikhtempler og -moskeer og sydasiatiske ambassader. Desuden afholdes der et studietur til Delhi hvert forår i ugen før påskeferien.

Fællesspisning

Én gang i semesteret er der fællesspisning, hvor alle årgange spiser skønne sydasiatiske retter et hyggeligt sted ude i byen.

Fagrådet

Fagrådet består af studerende, som arbejder frivilligt for at varetage de studerendes sociale, uddannelsesmæssige og politiske interesser over for fagets ledelse. Alle studerende er automatisk med i deres fagråd og kan møde op til de annoncerede møder og dele bekymringer og glæder og få indflydelse på, hvordan uddannelserne bliver formet.

BARstionen

BARstionen er studentercafé for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Der bliver blandt andet holdt fredagsbarer, filmaftener og fester i løbet af semesteret, og alle studerende kan give en hånd med som en af BARstionens Aktive venner.

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs her om hvad sker der på universitetet, når du ikke har undervisning? Hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.

Den første tid på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Se Søndre Campus

Undervisningen på moderne Indien og Sydasienstudier foregår på Det Humanistiske Fakultet, som ligger på Islands Brygge på Amager. Fakultetet har omkring 8500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Mød de studerende

Dit unikke udtryk, som menneske og individ for det studie du læser, kommer til udtryk i dine valgfag.

Bastian, studerende på Moderne Indien og Sydasienstudier, fra KU Studieliv podcasten
Bastian KU podcast

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i moderne Indien og Sydasienstudier.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

  • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
  • ansøgningsprocedurer
  • adgangskrav
  • studievalg eller studietvivl
  • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Overvejer du at læse på bacheloruddannelsen i moderne Indien og sydasienstudier, kan du kontakte studievejledningen på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os.

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Lignende uddannelser