Hvorfor læse asienstudier (kinastudier)? 

Kina er ikke blot verdens mest folkerige land. Det er også en uomgængelig stormagt på den globale, politiske og kommercielle scene. På uddannelsen lærer du at tale, skrive, oversætte og læse kinesisk. Du får desuden en forståelse for, hvad det betyder, at kommunikere med mennesker med en anden kulturel baggrund.

Hvad kan jeg blive? 

Med denne baggrund kan du fx komme til at arbejde med forskning eller som konsulent i udenrigstjenesten eller internationale organisationer. Du kan også arbejde med undervisning, offentlig administration eller i rejsebranchen.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point.

Fagelementerne, som hver især tæller et bestemt antal ECTS-point. Antallet af point kan give dig en idé om, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte elementer i forhold til hinanden. Som en tommelfingerregel skal du bruge ca. 20 timer om ugen inkl. undervisning på et kursus, der vægter 15 ECTS.

1. år

1. semester
2. semester

Kinesisk propædeutik 1 (22,5 ECTS)

Kinesisk propædeutik 2 (22,5 ECTS)

Introduktion til Kinas historie, kultur og samfund 1 (7,5 ECTS) Introduktion til Kinas historie, kultur og samfund 2 (7,5 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Kinesisk propædeutik 3 (15 ECTS)

Moderne kultur (kinastudier realia 1 med sprog) 15 ECTS

Kinesisk sprog A (15 ECTS)

Videnskabsteori (15 ECTS)

3. år

5. semester 6. semester

Samfund (kinastudier realia 2 med sprog) (15 ECTS)

Politik (kinastudier realia 3 med sprog) (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

4. år

7. semester 8. semester

Historisk emne (kinastudier realia 4 med sprog) (15 ECTS)

Kinesisk sprog B: moderne (15 ECTS)

eller

Kinesisk sprog B: klassisk (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Undervisningen på asienstudier (kinastudier)

Som studerende på bacheloruddannelsen i asienstudier (kinastudier) skal du lære at tale moderne standardkinesisk (mandarin) og læse og skrive kinesiske skrifttegn. Du vil også have mulighed for at få undervisning i klassisk kinesisk. Desuden vil du blive undervist i Kinas historiske og moderne samfundsforhold, kinesisk historie og landets kulturhistorie.

Lidt over halvdelen af uddannelsen bruges på at lære det kinesiske sprog, mens den anden halvdel består af studier i samfundsforhold, politik, historie, intellektuel historie (religion og filosofi), litteratur og disciplinernes teoretiske og metodiske tilgange. Vi arbejder løbende med kinesiske tekster, så uddannelsen bliver et helstøbt forløb, der arbejder med og på kinesisk sprog og kinesiske tekster (herunder film, lydklip, tv-programmer, nyhedsindslag og kommunikation på digitale platforme) hele vejen igennem.

I løbet af studiet får du mulighed for at vælge mellem de forskellige områder og specialisere sig i den retning, der interesserer dig.

 

 

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i kinastudier. Du kommer igennem 12 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Mange bachelorer i asienstudier (kinastudier) vælger at forsætte på kandidatuddannelsen. Kandidatgraden giver en række forskellige jobmuligheder eksempelvis inden for forskning, udenrigstjenesten, internationale organisationer, undervisning, konsulent- og rejsebranchen samt offentlig administration.

FAQ Karrieremuligheder

 

Du lærer at bruge humanistiske og samfundsvidenskabelige metoder til at analysere Kinas historie, intellektuel historie (religion og filosofi), litteratur, kultur, politik og samfundsforhold. Det giver dig et bredt kendskab til både det historiske og det moderne Kinas sociale, samfundsmæssige og kulturelle udvikling samt forståelse for Kinas betydning for de omkringliggende asiatiske lande og resten af verden.

Københavns Universitet har iværksat en handleplan, som skal udnytte synergien mellem forskning om Kina og forskning med Kina på tværs af Københavns Universitet og styrke universitetets kontakter udadtil. Asian Dynamics Initiative (ADI) koordinerer den eksisterende forskning om Asien og styrker samarbejdet på tværs af de humanistiske og samfundsvidenskabelige institutter.

 

 

De fleste studerende vælger at læse videre på en kandidatuddannelse. Som bachelor i asienstudier (japanstudier), har du retskrav på at kunne fortsætte på:

Nogle uddannelser kræver særlige forudsætninger og tilvalg, mens andre har et begrænset antal pladser, men du kan undersøge om følgende uddannelser kunne være interessante for dig:

Se hvilke kandidater på KU, denne uddannelse er forhåndsgodkendt til at give adgang

 

 

Kandidater i kinastudier er ansat i kinesiske eller udenlandske firmaer i Kina, får konsulentopgaver for bistandsorganisationer og private virksomheder, udbyder sprog- og kulturkurser for medarbejdere i private og offentlige virksomheder, oversætter fag- og skønlitteratur. Andre arbejder for de skrevne og elektroniske medier.

Da kinesisk bliver udbudt i stadigt flere gymnasier, vil du også kunne arbejde som gymnasielærer.

Mød to færdiguddannede kandidater og læs om, hvad de laver idag

 

 

 

Studieliv

Uddannelsen asienstudier (kinastudier) hører hjemme på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, også kaldet ToRS, på Det Humanistiske Fakultet. På ToRS er der samlet en del mindre fag, hvilket på mange måder er en fordel, fordi der opstår en god tværfaglig ånd, og udbyttet af diskussioner og samtaler med studerende fra andre fag er meget frugtbart.

På instituttet er der en lang tradition for et hyggeligt og socialt studiemiljø, hvor studerende mødes på tværs for at dele erfaringer og viden, ligesom studerende har en nær dialog med undervisere og forskere.

Som studerende kommer du tæt på flere forskellige faglige miljøer og får adgang til forskellige faciliteter. De fleste uddannelser har omfattende biblioteker, og derudover vil du kunne indgå i de forskellige sociale traditioner, der er på uddannelserne. Mange studerende ser det som en fordel, at uddannelsen giver dig adgang til disse mange steder og oplevelser, så du i løbet af studiet får fornemmelsen af multikultur i videst mulige udstrækning.

Fagrådet

Fagrådet består af studerende, som arbejder frivilligt for at varetage de studerendes sociale, uddannelsesmæssige og politiske interesser over for fagets ledelse. I fagrådet drøftes fx studiemiljøet, hvordan undervisningen skal tilrettelægges og forbedringer af den gældende studieordning. Fagrådet arbejder desuden sammen med festudvalget og laver ind imellem arrangementer, såsom filmklub, bogklub, bogauktioner og debatarrangementer.

Alle studerende er automatisk med i deres fagråd og kan møde op til de annoncerede møder og dele bekymringer og glæder og få indflydelse på, hvordan uddannelserne bliver formet.

BARstionen

BARstionen er studentercafé for hele alle uddannelserne på instituttet. Der bliver blandt andet holdt fredagsbarer, filmaftener og fester i løbet af semesteret, og alle studerende kan give en hånd med. Baren er også åben i hverdagene, så du kan hente dig en billig kop kaffe, spille et spil eller hygge med din læsegruppe. Læs mere på barens facebookside.

Introugen på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs om hvad der sker på universitetet, når du ikke har undervisning, find ud af hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.


Se Søndre Campus

Undervisningen på asienstudier (kinastudier) foregår på Det Humanistiske Fakultet, som ligger på Islands Brygge på Amager. Fakultetet har omkring 8.500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Mød de studerende

Stille og roligt får man oparbejdet sig et ordforråd. Jeg tror, jeg ligger på omkring 2000 til 2500 tegn nu.

Amalie, studerende på kinastudier, fra KU Studieliv podcasten
Amalie kinastudier KU podcast

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i asienstudier (kinastudier).

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

  • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
  • ansøgningsprocedurer
  • adgangskrav
  • studievalg eller studietvivl
  • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Overvejer du at læse på bacheloruddannelsen i asienstudier (kinastudier), kan du kontakte studievejledningen på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os.

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Lignende uddannelser