Hvorfor læse asienstudier (koreastudier)? 

Korea omfatter staterne Sydkorea og Nordkorea som begge blev grundlagt i 1948 ved begyndelsen på den Kolde Krig. Trods et fælles sprog og en fælles kulturarv står de to koreanske samfund i dag i skarp kontrast til hinanden. På baggrund af dit kendskab til det koreanske sprog får du specialviden om det koreanske samfund og kulturbaggrund.

Hvad kan jeg blive? 

Med denne baggrund kan du fx arbejde med tværkulturel formidling mellem Skandinavien og Korea. Du kan blive tilknyttet virksomheder, der samarbejder med Sydkorea enten herhjemme eller i udlandet, udføre konsulentopgaver for private virksomheder eller udbyde sprog- og kulturkurser.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af moduler og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. 

En bestået bacheloruddannelse i Asienstudier (koreastudier) giver adgang til kandidatuddannelsen i asienstudier

1. år

1. semester
2. semester

Koreansk propædeutik 1 (22,5 ECTS)

Koreansk propædeutik 2 (22,5 ECTS)

Introduktion til Koreas historie, kultur og samfund 1 (7,5 ECTS) Introduktion til Koreas historie, kultur og samfund 2 (7,5 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Koreansk propædeutik 3 (15 ECTS)

Koreansk sprog A: Moderne med grammatik, tekstforståelse og oversættelse (15 ECTS)

Koreastudier realia 1 (15 ECTS)

Videnskabsteori (15 ECTS)

3. år

5. semester 6. semester

Koreansk sprog B: Moderne oversættelse (15 ECTS)

Koreansk sprog C: Kommunikativt (15 ECTS)

Koreastudier realia 2 (15 ECTS)

Koreastudier realia 3 (15 ECTS)

4. år

7. semester 8. semester

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

 Bachelorprojekt (15 ECTS)

Undervisningen på asienstudier (koreastudier)

Størstedelen af arbejdet på asienstudier (koreastudier) består i at læse, reflektere over det læste, indsamle materiale og opøve dine sprogkundskaber.

Hvis man laver en afvejning mellem modulerne og deres ECTS-point, viser det sig, at lidt over halvdelen af uddannelsen bliver brugt til at lære det koreanske sprog, mens den anden halvdel består af studier i samfundsforhold, historie, litteratur og teori. Du har mulighed for at vælge mellem de forskellige områder og specialisere sig i en retning, der interesserer dig.

 

 

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i koreastudier. Du kommer igennem 10 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

På asienstudier (koreastudier) studerer du det koreanske sprog, Koreas litteratur og kultur og ikke mindst Syd- og Nordkoreas turbulente historie og moderne samfundsforhold. Sydkorea er gennem de seneste årtier blevet mere demokratisk og har oplevet økonomisk vækst, mens det fattige Nordkorea udenrigspolitisk balancerer mellem isolation, konfrontation og dialog. 

Uddannelsen giver dig et solidt sprogligt, teoretisk og metodisk grundlag til at tilegne dig specialviden om Korea, det koreanske samfund og kulturbaggrund.

FAQ Karrieremuligheder

 

Som studerende på uddannelsen får du et solidt kendskab til moderne talt og skrevet koreansk. Du bliver i stand til at tale og skrive koreansk, og du lærer at læse tekster fra forskellige genrer og oversætte dem til korrekt dansk. Du kommer til at arbejde koncentreret med grammatik, sproglig analyse og sproghistorie. På baggrund af dit kendskab til det koreanske sprog skal du arbejde med koreansk litteratur, kultur, historie og moderne samfundsforhold i Korea. Du får et bredt kendskab og grundlæggende viden om Syd- og Nordkorea og de to landes meget forskellige historiske, kulturelle, politiske og samfundsmæssige udvikling.

Du opnår specialviden om det koreanske samfund og dets kulturbaggrund og grundlæggende viden om de to meget forskellige koreanske landes historiske, kulturelle, politiske og samfundsmæssige udvikling.

 

 

 

 

Uddannelsen i asienstudier (koreastudier) giver dig et højt sprogligt niveau kombineret med et bredt kendskab til Syd- og Nordkorea og de omkringliggende asiatiske lande. Et naturligt beskæftigelsesområde er formidling fx i form af tværkulturel formidling mellem Skandinavien og Korea. Du kan blive tilknyttet virksomheder, der samarbejder med Sydkorea enten herhjemme eller i udlandet, udføre konsulentopgaver for private virksomheder eller udbyde sprog- og kulturkurser.

Forskningen på koreastudier er en integreret del af undervisningen, og går du med en forsker i maven, er det også en mulighed at forfølge dette spor.

 

 

 

Studieliv

Uddannelsen i asienstudier (koreastudier) hører hjemme på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, også kaldet ToRS, på Det Humanistiske Fakultet. På ToRS er der samlet en del studier, der har et relativt lavt antal studerende, hvilket kan være en fordel, fordi der opstår en god tværfaglig ånd, og udbyttet af diskussioner og samtaler med studerende fra andre studier er meget frugtbart.

På instituttet er der en lang tradition for et hyggeligt og socialt studiemiljø, hvor studerende mødes på tværs for at dele erfaringer og viden, ligesom studerende har en nær dialog med undervisere og forskere.

Som studerende kommer du tæt på forskellige faglige miljøer og får adgang til faciliteter, hvor du har undervisning. De fleste studier har omfattende biblioteker, som du skal bruge i dine studier, og derudover vil du kunne indgå i de forskellige sociale traditioner, der er på fagene. Mange studerende ser det som en fordel, at uddannelsen giver adgang til disse mange steder og oplevelser, så du i løbet af studiet får fornemmelsen af multikultur i videst mulige udstrækning.

Fagrådet

Fagrådet består af studerende, som arbejder frivilligt for at varetage de studerendes sociale, uddannelsesmæssige og politiske interesser over for fagets ledelse. I fagrådet drøftes fx studiemiljøet, hvordan undervisningen skal tilrettelægges og forbedringer af den gældende studieordning. Fagrådet arbejder desuden sammen med festudvalget og laver ind imellem arrangementer, såsom filmklub, bogklub, bogauktioner og debatarrangementer.

Alle studerende er automatisk med i deres fagråd og kan møde op til de annoncerede møder og dele bekymringer og glæder og få indflydelse på, hvordan uddannelserne bliver formet.

BARstionen

BARstionen er studentercafé for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Der bliver blandt andet holdt fredagsbarer, filmaftener og fester i løbet af semesteret, og alle studerende kan give en hånd med som en af BARstionens Aktive venner. Baren er også åben i hverdagene, så du kan hente dig en billig kop - selvlavet - kaffe, spille et spil eller hygge med din læsegruppe. Læs mere på barens facebookside.

Introugen på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs om hvad der sker på universitetet, når du ikke har undervisning, find ud af hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.


Se Søndre Campus

Undervisningen på asienstudier (koreastudier) foregår på Det Humanistiske Fakultet, som ligger på Islands Brygge på Amager. Fakultetet har omkring 8.500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Mød de studerende

Vi er på en eller anden måde én stor studiegruppe. Det er meget intimt på studiet. Vi er alle sammen meget mere tæt forbundet.

Marie, studerende på koreastudier, fra KU Studieliv podcasten
Marie fra KU podcast

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i asienstudier (koreastudier).

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

  • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
  • ansøgningsprocedurer
  • adgangskrav
  • studievalg eller studietvivl
  • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Overvejer du at læse på bacheloruddannelsen i asienstudier (koreastudier), kan du kontakte studievejledningen på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os.

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Lignende uddannelser