Hvorfor læse tysk sprog og kultur? 

Med en bacheloruddannelse i tysk sprog og kultur kommer du til at mestre sproget på højt niveau både mundtligt og skriftligt. Derudover vil du også tilegne dig viden om det tyske samfund, den tyske historie, litteratur og kultur, som vil give dig et indgående kendskab til tysk sprog og kultur. På uddannelsen har du mange muligheder for at komme på udlandsophold. Læs mere om udlandsophold længere nede på siden.

Hvad kan jeg blive? 

Med en bacheloruddannelse i tysk sprog og kultur vil du kunne arbejde med undervisning, oversættelse og tekstredaktion. Din viden om tysktalende landes historie og samfundsforhold gør dig i stand at arbejde tværkulturelt og internationalt fx med kommunikation, kulturel udveksling og formidling.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Uddannelsen i tysk sprog og kultur starter med et introduktionsforløb, der sikrer en vellykket overgang fra gymnasiet. Forløbet har fokus på sprogindlæring og sprog som akademisk studium. Derudover indeholder forløbet også en generel introduktion til tysk litteratur og historie, med vægt på at opbygge tekstanalytiske og kildekritiske kompetencer. Dele af sprogundervisningen i introduktionsforløbet foregår på små hold, og med de studerendes egne ord giver det et trygt læringsrum.

Uddannelsen er derudover opbygget således, at du udvikler dine sprogfærdigheder samtidig med, at du får en indgående indsigt i tysk sprog, litteratur, kultur og historie. Disse discipliner tilsammen giver en bred forståelse af tysk kultur og sprog aktuelt og historisk.

Uddannelsen giver også teoretisk viden og metodiske kompetencer i relation til sprog og sprogtilegnelse, litteratur, historie og kultur i bred forstand – almene humanistiske kompetencer, som rækker ud over det tyskfaglige og giver en dybere forståelse af sproglige og kulturelle mønstre, udvekslings- og forandringsprocesser.

Udover de obligatoriske fag, som udbydes på tyskstudiet, har du mulighed for at vælge mellem en række tværfaglige valgfag – både inden for dit eget sprogområde men også udenfor. Her kan du kan specialisere dig inden for fx sprog og medier, didaktik, europæisk filmhistorie efter 1945, amerikanske studier, 1920’ernes Berlin som europæisk kulturmetropol eller hvad du ellers interesserer dig for.

I løbet af uddannelsen får du også mulighed for at læse tilvalg. Tilvalg er kurser, du selv vælger uden for dit centrale fag. Her får du mulighed for at skabe en profil, du finder interessant.

Du kan også læse tilvalg i udlandet. 

Universitetsuddannelser måles i ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS point. 

1. år

1. semester
2. semester

Tysk sprog og kultur 1: introduktion (15 ECTS)

Sprog 2: sproglig analyse og oversættelse (15 ECTS)

Tysk sprog og tekst (15 ECTS) Kultur 2: tysk historie og litteraturhistorie (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Sprog 3: tysk tekstproduktion og oversættelse (15 ECTS)

Tværfagligt valgfag (15 ECTS)

Kultur 3: litteratur- og historievidenskabelig praksis (15 ECTS)

Tyskfagligt emne (10 ECTS)

Skriftlig sprogfærdighed på tysk (2,5 ECTS)

Mundtlig sprogfærdighed på tysk  (2,5 ECTS) 

3. år

5. semester 6. semester

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Undervisningen på tysk sprog og kultur

Tysk sprog og kultur er et fuldtidsstudium, der foregår på et højt fagligt niveau. Undervisningen foregår hovedsagelig på hold med 20-30 studerende. Det forventes, at du deltager aktivt i undervisningen ved at lave mundtlige oplæg og deltage i diskussionen.

Arbejdsbyrden er fordelt nogenlunde ligeligt mellem de fire hovedområder i faget: sprogfærdighed og oversættelse, litteratur, kulturhistorie og samfund samt sprogvidenskab. Undervisningen er forskningsbaseret. Det vil sige, at underviserne også selv forsker i de emner, de underviser i. Læs om forskningen i tysk sprog og kultur.

 

 

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i tysk sprog og kultur. Du kommer igennem 9 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

På uddannelsen i tysk sprog og kultur opnår du beherskelse af det tyske sprog, et stort og varieret ordforråd, korrekt udtale og grammatik. De færdigheder ruster dig til jobs indenfor undervisning, oversættelse, forlagsbranchen, det private erhvervsliv eller det offentlige.

Du får en dybdegående forståelse af kultur og samfundsforhold i tysksprogede lande, som gør dig i stand at arbejde tværkulturelt og internationalt. Det kan bruges inden for jobområder som kulturel udveksling og formidling, undervisning og i det private erhvervsliv.

FAQ Karrieremuligheder

 

Som bachelor i tysk sprog og kultur har du indsigt i hele det tyske sprogområdes historie, samfund, kultur og litteratur. Du har forståelse for de europæiske og globale relationer, Tyskland har og for landets afgørende rolle på den verdenspolitiske scene.

På uddannelsen udvikler du dine sprogfærdigheder i forhold til at læse, forstå, tale og skrive tysk. Du bliver i stand til at læse både ældre og moderne litteratur samt historiske kilder og til at se den større sammenhæng mellem tekster og deres kulturhistoriske baggrund.  Og du bliver selvfølgelig specialist i at oversætte og får en nuanceret bevidsthed om sproglige og kulturelle forskelle mellem dansk og tysk.

Uddannelsens bredde og historiske dimension giver unikke kompetencer til at forstå og kommunikere med vores store nabo mod syd. Ikke bare dansk økonomi, men også dansk sprog, kultur og historie er uløseligt forbundet med Tyskland.

 

 

 

 

Færdige kandidater med specialisering i tysk sprog og kultur er en mangelvare. Erhvervslivet efterspørger i stigende grad tyskkompetencer, og tyskkandidater ansættes i en bred vifte af jobs lige fra undervisning over oversættelse og tekstredaktion til kulturformidling, kommunikation, turisme og administration. Kandidater i tysk bliver både ansat i det offentlige og private, og flere prøver kræfter som iværksættere. 

Mød andre færdige kandidater, der bruger deres sproguddannelse i deres karriere

Undervisning

Gymnasier, seminarier, sprogskoler, handelsskoler, universiteter, højskoler og efterskoler

Forlag

Mange kandidater bliver ansat på forlag som tekstredaktører, ordbogsredaktører og it-redaktører, der udvikler lærebøger, e-læring og nye it-læringsformer.

Oversættelse og tolkning

Uddannelsen kvalificerer til at arbejde med oversættelse og tolkning både i det private erhvervsliv og i offentlige organisationer.

Handelsrelationer

Research, dokumentation, oversættelse, eksportrådgivning og øvrigt samarbejde med tysktalende lande.

Administration og ledelse

Den offentlige administration såsom ministerier og styrelser eller kommunale og regionale forvaltninger er blevet en arbejdsplads for kandidater, både som generalister og som tyskeksperter.

Kulturformidling og journalistik

Kandidater arbejder også med formidling af tyske problemstilliner til dansk (eller af danske til tysk) fx på aviser, digitale medier og nyhedsplatforme. En del arbejder også i kreative brancher inden for kultur (fx teater, musik, film, museum) eller design (fx arkitektur, byplanlægning, grafisk arbejde).

 

 

 

Studieliv

Uddannelsen i tysk sprog og kultur hører hjemme på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk. Instituttet lægger stor vægt på et godt og spændende studiemiljø og på at tage godt imod dig, når du starter på uddannelsen.

I introugen er der både et fagligt og socialt fokus, så du finder ud af, hvad det er for en uddannelse, du skal i gang med og får et godt afsæt for dit studieliv, samtidig med at du lærer dine nye medstuderende at kende.

Her kan du se 10 gode råd til nye studerende.

Modtagerordning og kontaktlærere

Som ny studerende på bacheloruddannelsen i tysk sprog og kultur vil du i løbet af den første tid blive inviteret til en samtale med en af de undervisere, du allerede har mødt til timerne. Der vil være en gruppesamtale og senere en individuel samtale. Til disse samtaler er der mulighed for at snakke om de faglige og studiemæssige udfordringer, du måske vil opleve i din første tid på uddannelsen.

Underviseren vil hjælpe dig til at få opbygget gode studievaner og få et overblik over, hvordan studiet hænger sammen, og hvad der kræves for at komme godt igennem det.

Læsegrupper

Læsegrupper dannes i første semester. Mange læsegrupper har ført til gode og lange venskaber, der rækker ud over det faglige. Men også selvom det er forblevet 'alene' ved det faglige, har læsegrupperne vist sig at være en vigtig base for mange studerende.

Bibliotek

På instituttets bibliotek er der både plads til at sidde i ro og fordybe sig i studierne og til at mødes med medstuderende i de komfortable sofaer og lænestole. Biblioteket har en stor referencesamling som står på åbne hylder til fri afbenyttelse på stedet.

Faglige og sociale arrangementer

På tysk sprog og kultur er der mange faglige og sociale arrangementer for alle studerende på tværs af årgangene:

  • "Tyske fredage" er forelæsninger med gæsteforskere fra de tysksprogede lande og Danmark. Forelæsningerne er er åbne for alle årgange og er et godt forum at mødes i og få indblik i aktuel forskning og ny viden om tyske forhold.
  • De studerende på 1. semester arrangerer årets julefrokost for faget. Der holdes også jævnligt tyske brætspilsaftener og café.

Alumneforening

Allerede mens du læser, kan du blive medlem af Tysk Alumneforening, der er for både nuværende og tidligere studerende. Foreningen står for en række arrangementer hvert år fx specialebar, karriereaften, filmvisninger og ikke mindst den tyske årsfest i oktober. Som medlem af alumneforeningen kan du deltage i de faglige, kulturelle og erhvervsrettede arrangementer og på den måde få et fagligt netværk, du kan bruge, når du skal ud på arbejdsmarkedet.

Café 

I instituttets café, Ambarssaden, kan studerende mødes og slappe af. Her er der mulighed for at spille bordfodbold, drikke fredagsøl og tale med studerende fra tysk sprog og kultur eller fra de andre fag på instituttet. Caféen drives af cafélogen, der er en gruppe studerende fra forskellige uddannelser og årgange. Cafélogen arrangerer også større fester et par gange om året.

Fagråd

Fagrådet er de studerendes talerør og repræsenterer de studerende i forhold til Studienævnet og andre styrende organer med relation til faget. Igennem fagrådets repræsentanter i studienævnet har de studerende direkte indflydelse på undervisningsplaner, studieordninger og det sociale miljø.

Hvis du har et problem eller et forslag, som, du mener, skal tages op på dit studie, kan du henvende dig til fagrådet. Du kan også selv stille op som fagrådsrepræsentant.

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs her om hvad sker der på universitetet, når du ikke har undervisning? Hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.

Den første tid på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Se Søndre Campus

Undervisningen på tysk sprog og kultur foregår på Det Humanistiske Fakultet, som ligger på Islands Brygge på Amager. Fakultetet har omkring 8500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Mød de studerende

Jeg synes, jeg er blevet ret god til tysk. Jeg kan føre fulde og længevarende samtaler, hvor jeg også gør mig rigtig godt forståelig.

Laura, studerende på tysk sprog og kultur, fra KU Studieliv podcasten
Laura tysk podcast

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i tysk sprog og kultur.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

  • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
  • ansøgningsprocedurer
  • adgangskrav
  • studievalg eller studietvivl
  • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Overvejer du at læse tysk, kan du kontakte studievejledningen på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os.

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Lignende uddannelser