Hvorfor læse spansk og latinamerikansk sprog og kultur? 

På uddannelsen lærer du at tale og skrive spansk på højeste niveau og får også en omfattende viden om og forståelse af historien, litteraturen, de forskellige samfund og den mangfoldige kultur, der udfolder sig i Spanien og Latinamerika.

Hvad kan jeg blive? 

Med en uddannelse i spansk og latinamerikansk sprog og kultur er du rustet til en karriere inden for fx undervisning, oversættelse, internationale organisationer, kulturformidling, kommunikation, sproglig rådgivning, interkulturelle relationer og konsulentvirksomhed.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Uddannelsen i spansk og latinamerikansk sprog og kultur starter med et introduktionsforløb. Forløbet har fokus på sprogindlæring og introducerer dig til den spansktalende verden i et bredt historisk og kulturelt perspektiv. Du bliver bedre til at kommunikere på spansk og bliver fortrolig med at studere på et universitet.

Udover de obligatoriske fag, som udbydes på spanskstudiet, har du mulighed for at vælge mellem en række tværfaglige valgfag – både inden for dit eget sprogområde men også udenfor. Her kan du specialisere dig inden for fx sprog, litteratur, medier, didaktik, latinamerikanske studier eller hvad du ellers interesserer dig for.

I løbet af uddannelsen får du også mulighed for at læse tilvalg. Tilvalg er kurser, du selv vælger og dermed kan du skabe en profil, du finder interessant.

Du kan også læse tilvalg i udlandet. Læs mere om muligheden for udlandsophold længere nede på siden.

Universitetsuddannelser måles i ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS point. 

1. år

1. semester
2. semester

Spansk sprog og kultur 1: introduktion (15 ECTS)

Sprog 2: spansk grammatik og tekst (15 ECTS)

Spansk sprog og tekst (15 ECTS) Kultur 2: Spanien og Latinamerikas historie og kultur (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Sprog 3: spansk sprogbeskrivelse og det kontrastive perspektiv (15 ECTS)

Kommunikation og formidling (10 ECTS)

Skriftlig sprogfærdighed på spansk (2,5 ECTS)

Mundtlig sprogfærdighed på spansk (2,5 ECTS)

Kultur 3: Spanien og Latinamerikas historie og kultur (15 ECTS)

Tværfagligt valgfag (15 ETS)

3. år

5. semester 6. semester

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Undervisningen på spansk og latinamerikansk sprog og kultur

Størstedelen af undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger og holdundervisning. Undervisningen er nogenlunde ligeligt fordelt mellem fagelementer, der vedrører det spanske sprog, og fagelementer, der vedrører historie, kultur og litteratur. Derudover er der valgfrie elementer, hvor du kan fordybe dig i det, du finder mest interessant.

 

 

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i spansk og latinamerikansk sprog og kultur. Du kommer igennem 9 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Uddannelsen i spansk og latinamerikansk sprog og kultur giver et indgående kendskab til det sprog, der tales og skrives i disse lande, og til landenes litteratur, historie og samfundsforhold. Du opbygger en bevidsthed om den omfattende sproglige og kulturelle forskellighed i den spansktalende verden og får indblik i hvorved disse adskiller sig fra den danske kontekst.
Disse færdigheder ruster dig til jobs inden for undervisning, oversættelse, forlagsbranchen samt det private erhvervsliv og det offentlige.

FAQ Karrieremuligheder

 

Arbejdet med historie, politik og samfundsforhold lærer dig at se og undersøge sammenhænge mellem historiske begivenheder, politiske systemer og deres forankring i specifikke kulturelle forhold. Du vil komme til at arbejde med emner som den spanske middelalder og udviklingen i det moderne Latinamerika og få en forståelse af begreber som nationalstatsdannelse og magisk realisme. Du vil også stifte bekendtskab med Picassos malerier, Almodovar’s film og meget mere.

Samtidig lærer du at kommunikere på spansk, herunder at formidle komplicerede problemstillinger skriftligt og mundtligt til forskellige målgrupper, og du bliver bevidst om den store sproglige variation og de mange dialekter i såvel Spanien som Latinamerika.

På studiet arbejder du metodisk og lærer at indsamle, bearbejde, analysere og forstå information og data om sprog, kulturforhold m.m. og viderekommunikere din viden. Du vil med andre ord blive i stand til at varetage generelle akademiske funktioner såsom indsamling af information, analyse af problemstillinger og videreformidling af resultater.

Læs mere om forskningen i spansk og latinamerikansk sprog og kultur.

 

 

 

 

Med en uddannelse i spansk og latinamerikansk sprog og kultur er du rustet til en karriere inden for blandt andet undervisning, oversættelse, internationale organisationer, kulturformidling, sproglig rådgivning, interkulturelle relationer og konsulentvirksomhed. Flere undersøgelser viser, at der på arbejdsmarkedet er behov for sproglige kompetencer i såvel private som offentlige virksomheder.

Du vil kunne varetage specialistfunktioner, der kræver omfattende kendskab til det spanske sprog og spansk og latinamerikansk kultur. Som kandidat i spansk og latinamerikansk sprog og kultur er du uddannet til både selvstændigt og i team at formidle komplicerede problemstillinger til forskellige typer publikum. Dine sproglige kompetencer og evne til formidling åbner op for en række jobs med fokus på formidling og konsulentfunktioner i såvel danske som internationale organisationer og virksomheder. Du vil også kunne bestride stillinger, der kræver generelle akademiske kvalifikationer.

Mød andre færdige kandidater, der bruger deres sproguddannelse i deres karriere

 

 

 

Studieliv

Uddannelsen i spansk og latinamerikansk sprog og kultur hører hjemme på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk sammen med en række andre sprogfag (engelsk, italiensk, tysk og fransk). Instituttet lægger stor vægt på et godt og spændende studiemiljø og på at tage godt imod dig, når du starter på uddannelsen.

I introugen er der både et fagligt og socialt fokus, så du finder ud af, hvad det er for en uddannelse, du skal i gang med og får et godt afsæt for dit studieliv, samtidig med at du lærer dine nye medstuderende at kende.

Her kan du se 10 gode råd til nye studerende

Modtagerordning og kontaktlærere

Spanskstudiet lægger stor vægt på at sikre en god start på studiet. Ældre studerende (tutorer) arrangerer en introuge i slutningen af august, og der vil være bestemte undervisere, der har særlig kontakt til førsteårsstuderende.

Som ny studerende på uddannelsen i spansk og latinamerikansk sprog og kultur vil du i løbet af den første tid blive inviteret til en samtale med to af de undervisere, du allerede har mødt til timerne. Der vil være en gruppesamtale og senere en individuel samtale. Til disse samtaler er der mulighed for at tale om det faglige og studiemæssige, herunder eventuelle udfordringer, du måske vil opleve i din første tid på uddannelsen. Underviserne og et hold af studerende fra de andre årgange har fokus på at hjælpe dig med at opbygge gode studievaner, få overblik over, hvordan studiet hænger sammen og hvad der kræves for at komme godt igennem det.

Læsegrupper

Læsegrupper dannes i studiestarten på første semester. Mange læsegrupper har ført til gode og lange venskaber, der rækker ud over det faglige. Men også selvom det er forblevet 'alene' ved det faglige, har læsegrupperne vist sig at være en vigtig base for mange studerende.

Alumneforening

Allerede mens du læser, kan du blive medlem af Spansk Alumneforening Sin Fronteras, der er for både nuværende og tidligere studerende. Som medlem af alumneforeningen kan du deltage i de faglige, kulturelle og erhvervsrettede arrangementer og på den måde få et fagligt netværk, du kan bruge, når du skal ud på arbejdsmarkedet.

Informationssøgning

På 1. semester vil de studerende blive introduceret til digital informationssøgning. Dette bliver fulgt op på andet år i hvor du undervises i akademisk formidling og metode, hvor informationssøgning også indgår.

Bibliotek

På instituttets bibliotek er der både plads til at sidde i ro og fordybe sig i studierne og til at mødes med medstuderende i de komfortable sofaer og lænestole. Biblioteket har en stor referencesamling som står på åbne hylder til fri afbenyttelse på stedet. 

Studietur

Der er tradition for at førsteårsstuderende om foråret (andet semester) tager på studietur til Madrid sammen med et par undervisere. Studieturene er med til at styrkebåde det faglige og sociale miljø på uddannelsen.

Café

I instituttets café, Ambarssaden, kan studerende mødes og slappe af. Her er der mulighed for at spille bordfodbold, drikke fredagsøl og tale med studerende fra spansk sprog og kultur eller fra de andre fag på instituttet. Caféen drives af cafélogen, der er en gruppe studerende fra forskellige uddannelser og årgange. Cafélogen arrangerer også større fester et par gange om året.

Fagråd

Fagrådet er de studerendes talerør og repræsenterer de studerende i forhold til Studienævnet og andre styrende organer med relation til faget. Igennem fagrådets repræsentanter i studienævnet har de studerende direkte indflydelse på undervisningsplaner, udvikling af studieordninger, eksaminer, fagudbud og sociale arrangementer.

Hvis du har et problem eller et forslag, som, du mener, skal tages op på dit studie, kan du henvende dig til fagrådet. Du kan også selv stille op som fagrådsrepræsentant.
Desuden er fagrådet med til at arbejde for et bedre studiemiljø bl.a. gennem sociale og faglige arrangementer for de studerende fx teaterture, fester og studieture.

Den første tid på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Se Søndre Campus

Undervisningen på spansk og latinamerikansk sprog og kultur foregår på Det Humanistiske Fakultet, som ligger på Islands Brygge på Amager. Fakultetet har omkring 8500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i spansk og latinamerikansk sprog og kultur.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

  • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
  • ansøgningsprocedurer
  • adgangskrav
  • studievalg eller studietvivl
  • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Overvejer du at læse spansk og latinamerikansk sprog og kultur, kan du kontakte studievejledningen på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os.

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Lignende uddannelser