Forskning i spansk sprog og kultur

Spansk og latinamerikansk sprog og kultur er et meget bredt område. Det afspejler sig naturligvis i forskningen på faget. Der bliver blandt andet forsket i det spanske sprogs opbygning sammenlignet med andre vesteuropæiske sprog, sprogtilegnelse og pædagogik, pragmatik, forholdet mellem sprog og kultur, spansk kultur, historie og samfundsforhold, aktuelle latinamerikanske kultur- og samfundsforhold, spansk og spanskamerikansk litteratur, litteraturhistorie og idehistorie, samt i Hispanismen i Danmark.

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, som spansk hører under, beskæftiger sig med den europæiske kulturs forankring og forandring i tid og rum og med spredningen af kulturer og sprog fra Europa til andre kontinenter sammen med de kulturelle og politiske følgevirkninger af denne ekspansion. Instituttets grundlæggende fagområder er sprog, litteratur, kultur og samfundsforhold, som de kommer til udtryk på engelsk, tysk, fransk, italiensk, portugisisk og spansk. I forhold til andre institutioner bidrager instituttet med en originalsprogligt forankret analyse af forudsætninger for og resultater af forandringer, kulturelt-historisk betingede brud og omvæltninger.