Hvorfor læse fransk? 

Fransk er et globalt sprog, der giver dig adgang til hele den fransktalende verden. En bacheloruddannelse i fransk kan være første trin til en international karriere, f.eks. i EU, FN, NATO og andre internationale organisationer. Fransk er nemlig et vigtigt handelssprog, og fransksprogede lande er vigtige partnere for Danmark i en verden med klimakrise og krig.

Hvad kan jeg blive? 

Med en bacheloruddannelse i fransk sprog og kultur vil du kunne arbejde med fx undervisning, ledelse, formidling og kommunikation mange forskellige steder: gymnasier, konsulentvirksomheder, forlag, ambassader, private virksomheder, offentlige institutioner og internationale organisationer.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Uddannelsen i fransk sprog og kultur starter med et introduktionsforløb, der sikrer en vellykket overgang fra gymnasiet. Forløbet har fokus på at styrke dine sproglige færdigheder, på sprog som et akademisk studie samt på karrieremuligheder. Dele af sprogundervisningen i introduktionsforløbet foregår på mindre hold, og med de studerendes egne ord giver det et trygt læringsrum.

På resten af uddannelsen får du en indgående indsigt i fransk sprog, litteratur, kultur og historie gennem en række obligatoriske fag. Ud over de obligatoriske fag kan du vælge mellem en række tværfaglige valgfag – både inden for dit eget sprogområde, men også udenfor. Her kan du specialisere dig inden for fx sprog og sprogvidenskab, didaktik, oversættelse og formidling, litteratur, historie og samfundsforhold eller hvad du ellers interesserer dig for.

I løbet af uddannelsen får du også mulighed for at læse tilvalg. Tilvalg er kurser, du selv vælger uden for dit centrale fag. På den måde har du selv stor mulighed for at kombinere flere interesseområder og skabe en profil, du finder interessant.

Studieforløb

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Der er eksamensperiode to gange om året ved afslutningen af hvert semester. 

På dit tredje studieår læser du tilvalg, der tæller 45 ECTS. Tilvalg er kurser, du selv vælger uden for dit centrale fag. Du kan også læse tilvalg i udlandet.

1. år

1. semester
2. semester

Fransk sprog og kultur 1: introduktion (15 ECTS)

Sprog 2: sprog i et kontrastivt perspektiv (15 ECTS)

Fransk sprog og tekst (15 ECTS) Kultur 2: den fransktalende verdens litteratur, historie og kultur (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Sprog 3: Sprog, samfund og oversættelse dansk-fransk (15 ECTS)

Frankofone litteraturer og kulturer (10 ECTS)

Skriftlig sprogfærdighed på fransk (2,5 ECTS)

Mundtlig sprogfærdighed på frank (2,5 ECTS)

Kultur 3: den fransktalende verdens litteratur, historie og kultur (15 ECTS)

Tværfagligt valgfag (15 ECTS)

3. år

5. semester 6. semester

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Undervisningen på fransk sprog og kultur

Det meste af undervisningen på fransk sprog og kultur foregår som holdundervisning, resten som forelæsninger. I holdtimerne arbejder man typisk videre med de emner, der er blevet gennemgået i forelæsningerne. Praktiske øvelser er en vigtig del af undervisningen i mange fag og udgør et vigtigt supplement til den teoretiske del af undervisningen.

 

 

 

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i fransk sprog og kultur. Du kommer igennem 9 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

På uddannelsen i fransk sprog og kultur opnår du beherskelse af det franske sprog i alle dets nuancer, dvs. et stort og varieret ordforråd samt færdigheder i at anvende sproget korrekt og passende i forhold til kommunikationssituationen. De færdigheder ruster dig til jobs inden for undervisning, oversættelse, forlagsbranchen samt det private erhvervsliv og det offentlige.

Du får en dybdegående forståelse af kultur og samfundsforhold i fransksprogede lande. Det kan bruges inden for jobområder som kulturel udveksling og formidling.

Endelig vil din viden om fransktalende landes historie og samfundsforhold gøre dig i stand at arbejde tværkulturelt og internationalt.

FAQ Karrieremuligheder

 

Som bachelor i fransk sprog og kultur har du indsigt i hele det franske sprogområdes historie, samfund, kultur og litteratur. Du har forståelse for de europæiske og globale relationer, Frankrig har og for landets afgørende rolle på den verdenspolitiske scene.

På uddannelsen udvikler du dine sprogfærdigheder i forhold til at læse, forstå, tale og skrive fransk. Du bliver i stand til at læse både ældre og moderne litteratur samt historiske kilder og til at se den større sammenhæng mellem tekster og deres kulturhistoriske baggrund.  Og du bliver selvfølgelig specialist i at oversætte og får en nuanceret bevidsthed om sproglige og kulturelle forskelle mellem dansk og fransk.

 

 

 

 

Stephanie er cand. mag i fransk og skriver ph.d. på fransk sprog og kultur, hvor hun undersøger, hvordan man underviser i fransk i folkeskolen. 

Sproglige og kulturelle kompetencer er efterspurgte i både private og offentlige virksomheder. Du kan bygge bro mellem den franske og den danske kultur. Du kan blandt andet arbejde med undervisning, ledelse, formidling og kommunikation mange forskellige steder: gymnasier, konsulentvirksomheder, forlag, ambassader, private virksomheder og i rejsebranchen.

Mød andre færdige kandidater, der bruger deres sproguddannelse i deres karriere

 

 

 

Studieliv

Uddannelsen i fransk sprog og kultur hører hjemme på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk sammen med en række andre sprogfag (engelsk, italiensk, spansk og tysk). Instituttet lægger vægt på et godt studiemiljø og på at tage godt imod dig, når du starter på din uddannelse.

I introugen er der både et fagligt og socialt fokus, så du finder ud af, hvad det er for en uddannelse, du skal i gang med, og får et godt afsæt for dit studieliv, samtidig med at du lærer dine nye medstuderende at kende.

Her kan du se 10 gode råd til nye studerende.

Faglige og sociale arrangementer

Som studerende på fransk sprog og kultur har du mange muligheder for at få et fagligt og socialt fællesskab med dine medstuderende og dine undervisere.

En god tradition, der involverer såvel studerende fra flere årgange som undervisere, er den "Franske årsfest", der både har et fagligt og socialt indhold. Der er præsentation af årets færdige specialer, god mad og skøre frankofile indslag. Herudover arrangeres der hvert forår en studietur til en by i Frankrig eller et andet fransktalende land.

Modtagerordning og kontaktlærere 

Som ny studerende på bacheloruddannelse i fransk sprog og kultur vil du i løbet af den første tid blive inviteret til en samtale med to af de undervisere, du allerede har mødt til timerne. Der vil være en gruppesamtale og senere en individuel samtale. Til disse samtaler er der mulighed for at snakke om de faglige og studiemæssige udfordringer, du måske vil opleve i din første tid på uddannelsen. 

Underviserne vil hjælpe dig til at få opbygget gode studievaner og få et overblik over, hvordan studiet hænger sammen, og hvad der kræves for at komme godt igennem det.

Læsegrupper

Læsegrupper dannes i studiestarten på første semester. Mange læsegrupper har ført til gode og lange venskaber, der rækker ud over det faglige. Men også selvom det er forblevet 'alene' ved det faglige, har læsegrupperne vist sig at være en vigtig base for mange studerende.

Alumneforening

Allerede mens du læser, kan du blive medlem af Fransk Alumneforening, der er for både nuværende og tidligere studerende. Foreningen tilbyder foredrag, fælles filmudflugter og besøg på udstillinger af interesse for franskstuderende. Som medlem kan du deltage i de faglige, kulturelle og erhvervsrettede arrangementer og på den måde få et fagligt netværk, du kan bruge, når du skal ud på arbejdsmarkedet.

Bibliotek

På instituttets bibliotek er der både plads til at sidde i ro og fordybe sig i studierne og til at mødes med medstuderende i de komfortable sofaer og lænestole. Biblioteket har en stor referencesamling, som står på åbne hylder til fri afbenyttelse på stedet.

Café

I instituttets café, Ambarssaden, kan studerende mødes og hygge sig. Her er der mulighed for at spille bordfodbold, drikke fredagsøl og tale med studerende fra de andre sprogfag. Caféen drives af cafélogen, der er en gruppe studerende fra forskellige uddannelser og årgange. Cafélogen arrangerer også større fester et par gange om året.

Fagråd

Fagrådet er de studerendes talerør og repræsenterer de studerende i forhold til Studienævnet og andre styrende organer med relation til faget. Igennem fagrådets repræsentanter i studienævnet har de studerende direkte indflydelse på undervisningsplaner, studieordninger og det sociale miljø.

Hvis du har et problem eller et forslag, som, du mener, skal tages op på dit studie, kan du henvende dig til fagrådet. Du kan også selv stille op som fagrådsrepræsentant.

Se Søndre Campus

Undervisningen på fransk sprog og kultur foregår på Det Humanistiske Fakultet, som ligger på Islands Brygge på Amager. Fakultetet har omkring 8.500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Mød de studerende

Hele det med at skulle starte på studie, og skulle være aktiv i skolen igen, var mere skræmmende for mig månederne inden, jeg overhovedet fik at vide, om jeg var kommet ind, end det rent faktisk var, da man sad i det. Fordi der har man lært folk at kende, og folk er så søde til at hjælpe, hvis der er noget, man ikke forstår eller noget, man ikke kan sige.

Esther, studerende på fransk sprog og kultur, fra KU Studieliv podcasten
Esther - Fransk sprog og kultur på KU podcast

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i fransk sprog og kultur.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

  • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
  • ansøgningsprocedurer
  • adgangskrav
  • studievalg eller studietvivl
  • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Overvejer du at læse fransk sprog, litteratur og kultur, kan du kontakte studievejledningen på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os.

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Lignende uddannelser