Hvorfor læse indianske sprog og kulturer? 

Mesoamerika er i dag mest kendt for mayaernes ruinbyer. På uddannelsen i indianske sprog og kulturer får du gennem arkæologi, kunsthistorie, antropologi og sprogvidenskab mulighed for at fordybe dig i områdets 3.000 år lange historie, hvor de indianske højkulturer udvikledes uden kontakt til omverdenen.

Hvad kan jeg blive? 

Med denne baggrund kan du fx komme til at arbejde med formidling ved forskningsbiblioteker, arkiver, museer og ved universiteter og højere læreanstalter. Beskæftigelsesområdet ligger primært inden for organisationsarbejde, undervisning og forskning. Du kan finde arbejde både i det offentlige og private erhvervsliv. 

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. 

1. år

1. semester
2. semester

Sprog i Mesoamerika 1 (15 ECTS)

Videnskabsteori (15 ECTS)

Det mesoamerikanske kulturområde (15 ECTS) Sprog i Mesoamerika 2 (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Det østlige Mesoamerika (15 ECTS)

Det vestlige Mesoamerika (15 ECTS)

Skrift i Mesoamerika 1
(15 ECTS)

Skrift i Mesoamerika 2
(15 ECTS)

3. år

5. semester 6. semester

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Undervisningen på indianske sprog og kulturer

Uddannelsen inddrager forskellige tværfaglige discipliner såsom arkæologi, historie, sprogvidenskab, antropologi og kunsthistorie. Du bliver i stand til at undersøge alt fra landbrug og samfundsstrukturer, ruiner, skrift- og kalendersystemer, ikonografi og kilder skrevet på oprindelige sprog med fx hieroglyffer og mayaglyffer eller latinske bogstaver. 

Undervisningen foregår på mindre hold, hvor du forventes at deltage aktivt og lave øvelser, opgaver og oplæg. På uddannelsen bliver du undervist i både sprog og kulturfag og samarbejdet med dine medstuderende er en naturlig del af dagligdagen på et lille studie.

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i indianske sprog og kulturer. Du kommer igennem 9 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Studiet af indianske sprog og kulturer omfatter det mesoamerikanske kulturområde (det centrale og sydlige Mexico, Guatemala, Belize og dele af Honduras og El Salvador) i tiden indtil den spanske invasion.

Mesoamerika er idag mest kendt for mayaernes ruinbyer og spaniernes møde med den aztekiske kultur. I løbet af sin 3000 år lange historie udviklede området en række storslåede civilisationer, hvor de indianske højkulturer udvikledes selvstændigt uden kontakt til og påvirkninger fra omverdenen. Det giver os mulighed for at studere og sammenligne udviklingsforløb i komplekse samfund og sætte Vesteuropas historie i perspektiv. 

FAQ Karrieremuligheder

 

Uddannelsen giver dig indsigt i de mesoamerikanske kulturer gennem forskellige discipliner: arkæologi, historie, lingvistik, antropologi, kunsthistorie m.fl. Du får overblik over de mesoamerikanske kulturer og et grundigt kendskab til mayaernes og aztekernes kultur, historie og skriftlige kilder. Du beskæftiger dig med alt fra landbrug og samfundsstrukturer, ruiner, skrift- og kalendersystemer, ikonografi og kilder skrevet på oprindelige sprog med hieroglyffer eller med latinske bogstaver.

 

 

 

 

Langt de fleste færdiguddannede bachelorer i indianske sprog og kulturer vælger at forsætte på kandidatuddannelsen. Kandidatgraden giver en række forskellige jobmuligheder. 

Uddannelsen kvalificerer kandidater til at undervise og deltage i projekter, der vedrører mødet mellem forskellige kulturer. Det kan fx være i forbindelse med ulandsforhold. Desuden vil du kunne arbejde med formidling ved forskningsbiblioteker, arkiver, museer og ved universiteter og højere læreanstalter. Beskæftigelsesområdet ligger primært inden for organisationsarbejde, undervisning og forskning. Du kan finde arbejde både i det offentlige og private erhvervsliv. Der er dog kun ganske få stillinger inden for området, så det er en god ide at gøre uddannelsen bredere med henblik på for eksempel kulturformidling, informationsteknologi og administration.

Eksempler på virksomheder:

  • Nykredit A/S
  • Næstved Kommune, Miljø og Planafdelingen
  • Københavns Folkeuniversitet
  • BPA International

 

 

 

Studieliv

Uddannelsen hører hjemme på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, også kaldet ToRS, på Det Humanistiske Fakultet. På ToRS er der samlet en del mindre fag, hvilket kan være en fordel, fordi der opstår en god tværfaglig ånd, og udbyttet af diskussioner og samtaler med studerende fra andre fag er meget frugtbart.

På instituttet er der en lang tradition for et hyggeligt og socialt studiemiljø, hvor studerende mødes på tværs for at dele erfaringer og viden, ligesom studerende har en nær dialog med undervisere og forskere.

Som studerende kommer du tæt på flere forskellige faglige miljøer og får adgang til faciliteter, der hvor du har undervisning. De fleste fag har omfattende biblioteker, som du skal bruge i forskellige sammenhænge, og derudover vil du kunne indgå i de forskellige sociale traditioner, der er på fagene. Mange studerende ser det som en fordel, at uddannelsen giver dig adgang til disse mange steder og oplevelser, så du i løbet af studiet får fornemmelsen af multikultur i videst mulige udstrækning.

Fagrådet

Fagrådet består af studerende, som arbejder frivilligt for at varetage de studerendes sociale, uddannelsesmæssige og politiske interesser over for studieledelsen på instituttet. I fagrådet drøftes fx studiemiljøet, hvordan undervisningen skal tilrettelægges og forbedringer af den gældende studieordning. Fagrådet arbejder desuden sammen med festudvalget og laver ind imellem arrangementer, såsom filmklub, bogklub, bogauktioner og debatarrangementer.

Alle studerende er automatisk med i deres fagråd og kan møde op til de annoncerede møder, dele bekymringer og glæder og få indflydelse på, hvordan uddannelserne bliver formet.

BARstionen

BARstionen er studentercafé for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Der bliver blandt andet holdt fredagsbarer, filmaftener og fester i løbet af semesteret, og alle studerende kan give en hånd med som en af BARstionens Aktive venner. Baren er også åben i hverdagene, så du kan hente dig en billig kop - selvlavet - kaffe, spille et spil eller hygge med din læsegruppe. Læs mere på barens facebookside.

Introugen på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs om hvad der sker på universitetet, når du ikke har undervisning, find ud af hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.

Læs om studielivet på KU

Se Søndre Campus

Undervisningen på klassisk indianske sprogog kulturer foregår på Det Humanistiske Fakultet, som ligger på Islands Brygge på Amager. Fakultetet har omkring 8.500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Mød de studerende

Når man læser et områdebaseret studie, så kan man ikke andet end virkelig brænde for det, man læser. Det kribler i kroppen efter hver forelæsning, fordi man føler, at man får en bid af at være der selv.

Signe, studerende på indianske sprog og kulturer, fra KU Studieliv podcasten
Signe fra indianske sprog og kulturer fra KU podcast

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i indianske sprog og kulturer.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

  • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
  • ansøgningsprocedurer
  • adgangskrav
  • studievalg eller studietvivl
  • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Overvejer du at læse på bacheloruddannelsen i indianske sprog og kulturer, kan du kontakte studievejledningen på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os.

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet – indianske sprog og kulturer

 

Ud over den store viden du får om de indianske kulturer i Mesoamerika, får du en masse andre kompetencer: Sprogfærdighed, sproganalyse, systematik, informationssøgning, videnskabelig argumentation, sammenhæng mellem empiri og metode, skriftlig og mundtlig kommunikation for blot at nævne nogle. 

 

 

Ja, de indfødte befolkninger på de amerikanske kontinenter – dem som vi kalder indianere – lever i allerhøjeste grad. De er spredt fra nord til syd og antallet af indianske folk er meget stort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der findes hundredevis af indianske sprog. På faget indianske sprog og kulturer beskæftiger vi os hovedsageligt med náhuatl (også kaldet aztekisk) samt maya-sprog. Der er dog også mulighed for selvstudium i et indiansk sprog som der ikke er undervisning i.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignende uddannelser