Hvorfor læse Mellemøstens sprog og samfund?

På studiet specialicerer du dig i enten arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk, og sproget er din nøgle til en dybere forståelse af Mellemøstens historiske, politiske, religiøse, kulturelle og samfundsmæssige forhold.

Hvad kan jeg blive? 

Med denne baggrund kan du fx komme til at arbejde med undervisning, formidling, internationalt arbejde, integration, og du kan finde arbejde i konsulent- og rejsebranchen eller i det offentlige og i erhvervslivet.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i ECTS-point. Et års studier svarer til 60 point. 

1. år 1. semester
2. semester

Propædeutik A (15 ECTS)

 • arabisk,
 • hebraisk,
 • persisk eller
 • tyrkisk

Propædeutik B (15 ECTS)

 • arabisk,
 • hebraisk,
 • persisk eller
 • tyrkisk
Mellemøstens moderne historie (15 ECTS)

Religion og samfund i Mellemøsten (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester (foregår i udlandet)

Kommunikativt sprog med tekstlæsning og oversættelse (15 ECTS)

Udlandsophold:
Kommunikative færdigheder med litteratur og projekt (15 ECTS)

 • arabisk,
 • hebraisk,
 • persisk eller
 • tyrkisk
Litteratur og kultur i Mellemøsten (15 ECTS)

Udlandsophold:

Sproglig variant (15 ECTS)

 • arabisk,
 • hebraisk,
 • persisk eller
 • tyrkisk
3. år 5. semester 6. semester

Bachelortilvalg (15 ECTS)

Videnskabsteori (15 ECTS)
Bachelortilvalg (15 ECTS) Bachelortilvalg (15 ECTS)

4. år

7. semester

Samfundsdebat (15 ECTS)

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Undervisningen på Mellemøstens sprog og samfund

I begyndelsen af uddannelsen har du propædeutik. Det er intensiv og forberedende sprogundervisning, hvor du lærer det grundlæggende om dit valgte sprogs opbygning. Du bliver i stand til at læse lettere tekster, oversætte og føre en enkel samtale på dit valgte sprog. De propædeutiske kurser er opdelt i mindre hold i arabisk, hebraisk, persisk og tyrkisk (se skemaet længere nede på siden). 

Det er svært at lære et nyt sprog, og du skal være forberedt på at terpe grammatik og ord. Til gengæld holdene ikke så store, så du har tæt kontakt til din underviser og dine medstuderende. 

Undervisning veksler mellem forelæsninger og klasseundervisning, så du har også timer med resten af din årgang fx i kultur- og samfundsfagene. Senere i uddannelsen har du også mulighed for selv at vælge emner, der ligger inden for dit valgte sprog og område i forbindelse med oplæg, opgaver og lignende.

 

 

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund. Du kommer igennem 12 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

På uddannelsen mellemøstens sprog og samfund skal du vælge en sproglig specialisering samtidig med, at du har kurser i kultur og samfundsforhold. Du kan vælge mellem arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk. 

Allerede på første semester studerer du dit valgte sprog. Du lærer at forstå, tale, læse og skrive sproget på et niveau, så du kan arbejde med nutidige og historiske mellemøstlige kilder på originalsproget. Det kan fx være avisartikler, materiale fra internettet eller en lettere skønlitterær tekst.

På dit 4. semester skal du på udlandsophold og læse på et universitet i fx i Tyrkiet, Israel, Egypten eller Iran. Det er en unik mulighed for at træne dit sprog og opleve kulturen og samfundet i dit valgte sprogområde på helt tæt hold.

FAQ Karrieremuligheder

 

I løbet af uddannelsen lærer du at tale, skrive og læse dit valgte sprog. Du kan kommunikere på arabisk, tyrkisk, persisk eller hebraisk, og du kan læse kilder på originalsproget. 

At lære et sprog handler ikke kun om grammatik, og hvordan man opbygger en sætning (selvom det fylder en del). Det handler også om at forstå den kultur, historie og samfund, som sproget er en del af. Derfor har du også kurser, hvor du studerer litteratur, kultur, historie og religion i forhold til samfundets udvikling i dit valgte land/område og i Mellemøsten generelt. På den måde får du viden om hele regionen og bliver i stand til at udpege sammenhænge, ligheder og forskelle. Du lærer også at perspektivere problemstillinger ud fra et historisk, aktuelt, globalt og regionalt perspektiv og at formidle din viden om forhold, der vedrører Mellemøsten.   

 

 

 

 

De fleste studerende på mellemøstens sprog og samfund vælger at fortsætte på en toårig kandidatuddannelse, når de er færdige med bacheloren.

Du opnår en række kompetencer, som du kan bruge inden for mange arbejdsområder fx undervisning, formidling, internationalt arbejde, integration, konsulent- og rejsebranchen eller i det offentlige og i erhvervslivet.

Kandidater fra uddannelsen arbejder typisk med:

 • Sprogundervisning på gymnasiet, forsvarsakademiet og aftenskolerne
 • Undervisning i dansk som andetsprog
 • Politiets og Forsvarets efterretningstjenester
 • Tolkning og oversættelse
 • Forlagsarbejde
 • Journalistik
 • Integrationssektoren
 • Kulturformidling
 • Konsulent for udenrigsministeriet
 • Museer
 • Projektledelse
 • Humanitære organisationer
 • Medieorganisationer
 • Rejsebranchen
 • Marketing af sprogundervisning

Rosa underviser i dansk som andetsprog. Læs her, hvordan hun bruger sine kompetencer fra studiet i sit daglige arbejde.

 

 

 

Studieliv

Uddannelsen hører hjemme på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK). Studiemiljøet på instituttet underbygges gennem både faglige og sociale tilbud. Tilbud, der spænder fra faglig indflydelse gennem fagråd og fordybelse på læsepladser til hyggeligt samvær i fagrådscaféen Roland Bar og redaktionelt arbejde med IKK’s fagblade.

Fagråd - Faglig indflydelse og sociale aktiviteter

Fagrådene på instituttet fungerer som demokratiske systemer, hvor studerende har stor indflydelse på uddannelserne - større indflydelse end mange af jer nok har været vant til fra gymnasiet, HF eller lignende. Støder du undervejs i dine studier på ting, der ikke fungerer, har du visioner for, hvordan du synes uddannelserne burde se ud, eller er du bare interesseret i at vide mere om, hvad der sker på studierne generelt, så burde du kigge forbi til et fagrådsmøde.

ROLAND BAR - Instituttets café og bar

ROLAND BAR er drevet af og for de studerende. Caféen består af et stort cafélokale med panoramavinduer og udsigt over kanalen samt et lobbyområde uden for caféen med sofaer, bordfodboldbord og det til stedet producerede installationskunstværk "Gravitypull (tourist) why thee implodes" af Ivan Perard og Marcus von Platen.

Fagblade og tidsskrifter på IKK

Mange af fagområderne på instituttet har deres eget uafhængige fagblad eller tidsskrift, hvor studerende deltager i eller står for hele produktionen:

IKK Artist Talks

IKK Artist Talks er en række uformelle samtaler mellem kunstnere fra den danske såvel som den internationale kunstscene og studerende ved IKK. IKK Artist Talks' primære formål er at skabe kontakt mellem den akademiske og den udøvende del af kunstverdenen, mellem de studerende og kunstnerne.

IKK Artist Talks arrangeres af Fagrådet for Kunsthistorie og Visuel Kultur.

Introugen på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs her om hvad sker der på universitetet, når du ikke har undervisning? Hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.

Se Søndre Campus

Undervisningen på litteraturvidenskab foregår på Det Humanistiske Fakultet, som ligger på Islands Brygge på Amager. Fakultetet har omkring 8.500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i litteraturvidenskab.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Overvejer du at læse litteraturvidenskab, kan du kontakte studievejledningen på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os.

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Lignende uddannelser