Hvordan søger jeg dispensation? – Københavns Universitet

Hvordan søger jeg dispensation eller anerkendelse af fag?

En dispensationsansøgning består af tre dele:

  • ét udfyldt dispensationsskema 
  • en fritekstsansøgning, hvor du kort redegører for baggrunden for din ansøgning om dispensation
  • relevant dokumentation

Dispensationsskemaet

Sammen med din dispensationsansøgning skal du sende et dispensationsskema (pdf), som du kan udfylde digitalt.

Dispensationsansøgningen

Din ansøgning om dispensation skal være skriftlig og fylde maks. 1-2 sider A4-papir. Her skal du kort beskrive din situation og redegøre for de forhold, du mener kan give grundlag for en dispensation. Du skal uploade relevant dokumentation afhængig af, hvad du søger dispensation fra og tilføje det til din ansøgning på optagelse.dk. Det kan være en lægeerklæring, udtalelse fra en psykolog, et uddannelsesbevis el. lign.

Uploader du en lægeerklæring eller en udtalelse fra en psykolog, skal denne indeholde en beskrivelse af det forløb, der ligger til grund for ansøgningen. Du er også velkommen til at vedlægge en journal.

Hvis din ansøgning ikke er begrundet og dokumenteret, kan vi ikke imødekomme din dispensationsansøgning. Vi træffer afgørelser på baggrund af en individuel og konkret vurdering af den enkelte ansøgning. Derfor er det aldrig muligt på forhånd at sige, hvad udfaldet bliver. Bemærk: En imødekommelse af en dispensationsansøgning er ikke en garanti for, at du får tilbudt en studieplads på den uddannelse, du søger om optagelse på.

Du skal uploade ansøgningen om dispensation og tilføje den til din ansøgning om optagelse på optagelse.dk. Vi anbefaler, at du uploader din samlede dispensationsansøgning så hurtigt som muligt og inden 15. marts, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2. Hvis du er i gang med at supplere, kan du uploade prøvebeviserne frem til 5. juli kl. 12.00.

Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du være opmærksom på, at en dispensationsansøgning ikke er det samme som en motiveret ansøgning. Du skal derfor uploade både en motiveret ansøgning og en særskilt dispensationsansøgning.

Hvornår får jeg svar på min dispensationsansøgning?

Hvis du har søgt dispensation senest 15. marts, og din ansøgning indeholder den rette, relevante dokumentation, bestræber vi os på at give dig svar senest 15. juni.
Bemærk: Du får først svar på din ansøgning om optagelse på en uddannelse 28. juli.

Hvis du har søgt dispensation efter 15. marts, vil du få svar senest 28. juli, hvor du også vil få svar på, om du er optaget.