Bacheloruddannelser – Københavns Universitet

Studiestart på Københavns Universitet. Foto: Pernille Ringsing

Aktuelt om bacheloruddannelserne

Karakterkrav fra optagelsen 2018

Fra næste år skal gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen være mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus) for at søge ind på Københavns Universitet. Der er dog få undtagelser. Læs om karakterkravet her.

Vurdering i kvote 2

Find de enkelte uddannelser i oversigten og se, hvad optagelsesudvalgene lagde vægt på i år, da de fordelte kvote 2-pladserne.

Tal fra optagelsen 2017

7.270 nye studerende blev optaget på Københavns Universitet i 2017. Du kan få overblik over antallet af ansøgninger fordelt på uddannelser, prioritet og køn under Statistik og tal.  

Har du brug for støtte og hjælp? 

Har du en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (fx ordblindhed), så kontakt os i god tid, så du kan nå at søge støtte og hjælp. Læs om  støttemuligheder her. 

Nye regler

Se den nye adgangsbekendtgørelse, som gælder for optagelsen 2017, og det seneste om loven om dobbeltuddannelser, der gør at du måske ikke kan søge ind på 2. uddannelse.

  • Mød os på: