Bachelor i fødevarer og ernæring – Københavns Universitet

Film om studieindholdet på Fødevarer og ernæring. (Varighed 3:04). Se film om hele uddannelsen via boksen til højre.

Bachelor i fødevarer og ernæring

Fødevarer og ernæring er en naturvidenskabelig uddannelse, der handler om fødevareproduktion og -teknologi, fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, sundhed og ernæring. Uddannelsen er kendt som én af de absolut bedste i Europa og er studiet for dig, der vil have et solidt, naturvidenskabeligt fundament til at udvikle fremtidens fødevarer.

"

Det er et meget socialt studie. Vi har mange arrangementer, hvor mad er i fokus, fx hvor vi eksperimenterer med nye retter, mens vi får en øl. Andre gange er der foredrag, bl.a. med folk fra industrien, der kommer og fortæller om produktionen af forskellige fødevarer.

Daniel Sindahl, 22 år,

læser fødevarer og ernæring

Når det handler om fødevareinnovation og udvikling af fremtidens fødevarer ser store dele af verden mod Danmark. Maden skal være velsmagende, sikker og give oplevelser, og den skal nedbringe risikoen for livsstilssygdomme og øge vores velbefindende. Samtidig skal maden være produceret på en skånsom måde, der udnytter ressourcerne optimalt og belaster miljøet mindst muligt.

På Københavns Universitet underviser førende forskere inden for fødevareteknologi, fødevarekemi og ernæring, og du får som studerende adgang til den nyeste viden på området. Dermed opnår du en rigtig god basis for at læse videre på en kandidatuddannelse. Hvis du fx fortsætter på kandidatuddannelsen i fødevarevidenskab, kan du bl.a. videreuddanne dig til at blive mejeriingeniør.

Efter endt uddannelse kan du arbejde i fødevareindustrien som fx produktudvikler eller kvalitetschef, eller du kan arbejde som sundhedskoordinator, behandler, rådgiver eller fødevarekonsulent.

Læs mere om jobmuligheder og faglig profil på fødevarer og ernæring.

Interview med studerende

Mathias Skovmand Larsen har altid haft en stor interesse for mad. Fødevarer og ernæring giver ham mulighed for at dyrke sin interesse og forstå mad på et højere plan.

Læs interviewet med Mathias