Bachelor i engelsk – Københavns Universitet


Bachelor i engelsk

Engelsk er ikke bare modersmål for omkring 400 millioner mennesker. Engelsk er globaliseringens, internettets og medieverdenens sprog og tales af op mod en milliard mennesker på daglig basis.

Som bachelor i engelsk bliver du ekspert i engelsk sprog, litteratur, historie og kulturforståelse. Du kommer til at arbejde med det engelske sprog, både i dets mange varianter og som verdenssprog, med engelsksproget litteratur og med historie, samfundsforhold/politik og kultur i den engelsktalende verden. Læs mere om uddannelsens faglige profil.

Mød os på: