Optagelse uden gymnasial eksamen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Bacheloruddannelser > Ansøgning og optagelse > Regler og dispensation > Optagelse uden gymnasi...

Optagelse uden en gymnasial uddannelse

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12

Du kan søge om optagelse uden en gymnasial adgangsgivende eksamen, men det kræver en særlig tilladelse. Universitetet kan give dig særlig tilladelse, hvis vi på baggrund af din dispensationsansøgning vurderer, at du:

 • har kvalifikationer, vi kan sidestille med en gymnasial eksamen i faglig dybde og bredde.
 • opfylder de specifikke adgangskrav til uddannelsen.
 • kan gennemføre en universitetsuddannelse.

Skema til foreløbig vurdering finder du her.

Rudolf Steiner skolen

Se vejledningen for ansøgere fra Rudolf Steiner-skolen.

Professsionsbachelor og HD

Hvis du har en uddannelse som professionsbachelor eller tilsvarende og samtidig opfylder de specifikke adgangskrav, kan du som udgangspunkt regne med at få særlig tilladelse til at søge om optagelse. Bemærk dog, at Københavns Universitet muligvis ikke kan fortsætte denne praksis fra optagelsen 2017, da et nyt lovforslag er under behandling i folketinget. 

Vi sidestiller normalt følgende eksamener med en gymnasial adgangsgivende eksamen:

 • HD-eksamen
 • Professionsbachelor
 • Tidligere uddannelse, der i dag er en bachelor- eller professionsbachelor (fx lærereksamen, teknikumingeniøreksamen og bibliotekaruddannelsen fra Danmarks Biblioteksskole).

Andre kvalifikationer end professionsbachelor

Når vi vurderer din ansøgning om optagelse med særlig tilladelse, lægger vi vægt på, at du har haft 9-10 års undervisning i grundskolen. Derudover skal du have kvalifikationer, der svarer til en gymnasial, adgangsgivende eksamen. Her ser vi blandt andet på, om du har kvalifikationer, der svarer til den faglige bredde i de gymnasiale uddannelser.

Det kan fx være, at du har faglige kvalifikationer på linje med den 2-årige hf, der indeholder fem obligatoriske fag, en naturvidenskabelig faggruppe samt en kultur- og samfundsfagsfaggruppe. Se evt. hf-bekendtgørelsens § 6 og § 7.

Vi kan ikke give særlig tilladelse til at søge om optagelse alene på baggrund af erhvervsarbejde eller en erhvervsuddannelse.

Bemærk: Til uddannelserne tandplejer og skov- og landskabsingeniør, er en række erhvervsuddannelser adgangsgivende i kvote 2 uden særlig tilladelse.
Læs mere under adgangskrav på de to uddannelser.

Specifikke adgangskrav

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, kan du tage suppleringskurser. Du skal huske at gøre os opmærksomme på, om du kommer til at opfylde adgangskravene senest 1. september det år, du søger om optagelse.

Se de specifikke adgangskrav under hver enkelt uddannelse.

Du kan have opnået faglige kvalifikationer der svarer til et eller flere af adgangskravene. Fx gennem en uddannelse, et kursus eller evt. erhvervserfaring. Når vi vurderer dine kvalifikationer, sammenligner vi dem samtidig også med det faglige niveau og indhold af undervisningen i de tilsvarende gymnasiale fag (STX /HF ).

Muligheder for gennemførsel af studie

Når vi vurderer, om du kan gennemføre en universitetsuddannelse, gør vi det på baggrund af dine erfaringer og aktiviteter. Det kan fx være, at:

 • du har taget efter- eller videreuddannelse
 • du har bestået prøver på gymnasialt niveau
 • du har deltaget aktivt i samfundsrelevante aktiviteter
 • du har været på højskole
 • du har arbejdet eller studeret i udlandet

Hvis du får særlig tilladelse

Hvis du får særlig tilladelse, kan det enten være en fuld tilladelse eller en betinget tilladelse til at søge om optagelse. En betinget tilladelse betyder, at tilladelsen afhænger af, om du består enkelte fag på gymnasialt niveau, eller om du færdiggør den uddannelse, du er i gang med inden studiestart.

Hvis du søger om optagelse på en uddannelse med karakterkrav, kan en særlig tilladelse også være betinget af, at du supplerer en eller flere specifikke fag fra adgangskravene og opnår det karaktergennemsnit, der svarer til karakterkravet på uddannelsen.

Bemærk: Særlig tilladelse er ikke en garanti for, at du får tilbudt en studieplads. Hvis vi imødekommer din dispensationsansøgning, vil din ansøgning blive vurderet på lige fod med andre ansøgninger i kvote 2. Det er ikke muligt at søge om optagelse i kvote 1 uden en gymnasial adgangsgivende eksamen, da optagelse i kvote 1 kræver, at du har et karaktergennemsnit, vi kan optage dig på.

Værd at vide om kvote 2

Vi modtager mange ansøgninger hvert år til de få kvote 2-pladser, der er. Konkurrencen om pladserne er derfor meget hård, og det kan være svært at kvalificere sig til en studieplads. Under hver uddannelse kan du se, hvor mange kvote 2-pladser, der er.

For at forbedre dine muligheder for optagelse anbefaler vi, at du tager en fuld adgangsgivende gymnasial eksamen. Det giver dig mulighed for at søge om optagelse på almindelige vilkår i både kvote 1 og kvote 2.

Sådan søger du om særlig tilladelse

Du søger om optagelse med særlig tilladelse ved at uploade en dispensationsansøgning (fritekst) sammen med din ansøgning på Optagelse.dk.

Du skal beskrive dine faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med en gymnasial, adgangsgivende eksamen. Derudover skal du vedhæfte dokumentation for de kvalifikationer, du ønsker, vi skal tage i betragtning i vurderingen af din ansøgning. Disse indgår i den samlede vurdering af dine kvalifikationer.

Du skal være opmærksom på, at du udover din dispensationsansøgning også skal uploade relevante dokumenter til vores vurdering af din ansøgning i kvote 2.