Kandidat i afrikastudier – Københavns UniversitetKandidat i Afrikastudier

Er du interesseret i menneskerettigheder, konflikter og konfliktløsninger, hiv/aids i en samfundsmæssig kontekst, afhjælpning af fattigdom, økonomisk udvikling og meget mere?

Som studerende på Afrikastudier får du:

  • en tværfaglig og international uddannelse
  • indblik i samfundsmæssige, kulturelle og religiøse forhold i Afrika syd for Sahara
  • undervisning fra de bedste lærere på området
  • de nødvendige færdigheder til at udføre udviklingsarbejde i en national eller international kontekst

Uddannelsen i Afrikastudier udbydes som en toårig overbygningsuddannelse (120 ECTS), som fører til en kandidatgrad i Afrikastudier. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

Kandidatuddannelsen er baseret på humanistiske og samfundsvidenskabelige fagdiscipliner og har til formål at give den studerende en indgående forståelse af Afrikas samfundsmæssige, udviklingsmæssige, kulturelle og religiøse forhold foruden en mulighed for at få kendskab til et afrikansk sprog (swahili).

Kandidatuddannelsen er et tværfagligt forløb, som udbygger den faglige ekspertise, den studerende har tilegnet sig på den adgangsgivende bacheloruddannelse. Et af de vigtigste mål er derfor, at den studerende i løbet af uddannelsen udvikler sine egne tværfaglige arbejdsfærdigheder, som gør det muligt at deltage i samarbejder, der kræver forskellige fagkompetencer.

Målet er desuden at udvikle de studerendes tværfaglige færdigheder og fremme erhvervskompetencer i forhold til stillinger relateret til Afrika. Dette opnås til dels gennem de obligatoriske kurser og til dels gennem de temaseminarer, der udbydes. Herigennem opnår den studerende særlige færdigheder, som kan føre til konkrete jobmuligheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for deltagelse i praktikforløb eller feltarbejde, som giver den studerende viden og erfaring fra konkrete arbejdssammenhænge i Afrika.

Endelig lægges der i Afrikastudier vægt på evnen til at formidle i undervisningssituationer samt i kommunikations- og informationsarbejde.

Uddannelsen er engelsksproget. Læs mere om uddannelsens faglige indhold, jobmuligheder, opbygning, optagelse og meget mere på den engelske præsentation.