Erhvervskandidat i datalogi – Københavns Universitet

Erhvervskandidat i datalogi

Kandidatuddannelsen i datalogi på Københavns Universitet

Fra september 2018 kan du læse en 4-årig erhvervskandidat i datalogi. Denne nye uddannelse, som er et alternativ til den klassiske to-årige kandidatuddannelse, skal skabe bedre kobling mellem uddannelsessystem og arbejdsmarked og er tilrettelagt til at løbe over 4 år, samtidig med at den studerende er i relevant beskæftigelse. Så hvis du har en bachelor i datalogi og har lyst til at fortsætte på kandidatuddannelsen, men samtidig ønsker at skabe eller fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet for at styrke dine professionelle kompetencer, så er erhvervskandidatuddannelsen i datalogi måske det rette valg for dig.

Datalogiuddannelsen og dermed også erhvervskandidatuddannelsen i Datalogi på Københavns Universitet giver dig et grundlæggende teoretisk og praktisk fundament inden for datalogiens mange discipliner. Du modtager forsknings-baseret undervisning, der udbydes i et internationalt studiemiljø med 50/50 fordeling af danske og udenlandske studerende.

Hvad er en 4-årig erhvervskandidatuddannelse på deltid?

  • Du får nøjagtig den samme uddannelse som den almindelige kandidatuddannelse i datalogi på fuldtid
  • Uddannelsen er tilrettelagt på deltid over 4 år, så du kan studere samtidig med, at du er i job
  • Du skal være i relevant job – minimum 25 timer ugentlig i gennemsnit eller have en relevant iværksættervirksomhed
  • Du får ikke SU til uddannelsen, men til gengæld løn for dit job
  • Uddannelsen er engelsksproget
  • Der er ingen deltagerbetaling med mindre du kommer fra lande uden for EU/EØS og Schweiz

Der undervises i nogle af de kernefag, der er Datalogisk Instituts (DIKU) særkende, nemlig algoritmik og datastrukturer, programmeringssprog, data science og maskinlæring, HCI (menneske-maskine interaktion), billedanalyse og datasyn (computer vision) samt softwareudvikling.

Som erhvervskandidatstuderende i datalogi har du en høj grad af fleksibilitet i sammensætningen af din uddannelse, dog under hensyntagen til studieordningens mix af obligatoriske og valgfri fag. Du kan sammensætte en række valgfrie kurser, der tilsammen udgør et studieforløb, hvis du ønske at tone din uddannelse i en bestemt retning. Beskæftigelsesmulighederne for dataloger er særdeles gode. Kandidater fra Københavns Universitet er meget efterspurgte.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er i 2018 sat til den 15. maj. Fra 2019 vil den følge ansøgningsfristen til den klassiske 2-årige kandidatuddannelse.