Kandidat i forhistorisk arkæologi – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i forhistorisk arkæologi på Københavns Universitet

Kandidat i forhistorisk arkæologi

Feltstudier, restaurering, udgravninger, fundsanalyser og museumsformidling. Dette er nogle af arbejdsopgaverne for studerende og færdige kandidater på forhistorisk arkæologi.

Studieområdet er Europa og Middelhavsområdet, Nordatlanten, Afrika m.m., men hovedvægten er gennemgående lagt på Norden og Nordeuropa set i et større perspektiv. Du får bl.a. mulighed for at fordybe dig i flere arkæologiske temaer og gennemføre et arkæologisk projekt, som vil give dig værdifuld erfaring til dit arbejde efter studierne.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansøgningsfrister

Der er optagelse to gange om året:

  • 1. marts med start til efteråret
  • 15. oktober med start til foråret

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Studiemiljø

Vil du vide mere om, hvordan det er at være studerende på forhistorisk arkæologi?

Læs om studiemiljøet på uddannelsen.