Kandidat i global sundhed – Københavns Universitet

Kandidat i global sundhed

Kandidatuddannelsen i global sundhed, Global Health

Kandidatuddannelsen i global sundhed er en forskningsbaseret, tværfaglig cand.scient.-uddannelse med en stærk international profil. Uddannelsen er engelsksproget.

På kandidatuddannelsen i global sundhed udvikler du dine analytiske og praktiske kompetencer i arbejdet med menneskers sundhed i en globaliseret verden. Du bliver i stand til at anvende en række metoder, redskaber og teknologier til at analysere de mange indbyrdes forbundne faktorer, der har en indvirkning på menneskers sundhed og sygdomme. Det gælder både hos den enkelte og i samfundet som helhed, med fokus på det globale perspektiv, herunder politik, handel og økonomi, samfundskulturelle spørgsmål og klimaændringer.

Uddannelsen omfatter bl.a. følgende fagområder: Medicinsk antropologi, biologi og biomedicin, demografi, epidemiologi, medicin, ernæring, folkesundhed og international sundhed, økonomi, statskundskab, samfundsvidenskab samt sociologi.

Læs om uddannelsens faglige indhold, jobmuligheder, opbygning, optagelse og meget mere på den engelske præsentation af Global Health.