Kandidat i jura – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i jura på Københavns Universitet

Kandidat i jura

Har du lyst til at uddybe de juridiske problemstillinger, du har mødt på bacheloruddannelsen i jura og samtidig udvikle din viden på et felt, som er i konstant forandring, så er kandidatuddannelsen i jura det rette valg for dig.

Fremtidens jurist skal kunne navigere i en lovgivning, som er foranderlig og under konstant udvikling både nationalt og internationalt. Det kræver jurister, som kan identificere og analysere komplekse problemstillinger og sætte dansk ret ind i en større sammenhæng. Med en kandidatuddannelse i jura udvikler du disse kompetencer, og du bliver i stand til at fortolke og formidle det komplekse problemfelt på en meningsfuld måde.  

Som kandidatstuderende har du en høj grad af fleksibilitet i sammensætningen af din uddannelse. Du kan både vælge at specialisere dig eller fokusere på en bred sammensætning af fag, der giver dig en profil som generalist. På kandidatuddannelsen har du også rig mulighed for at perspektivere dine juridiske faglighed med fag fra andre uddannelser - både i Danmark og internationalt.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansøgningsfrist

Der er optagelse en gange om året (OBS: To gange årligt, hvis du er retskravsbachelor):

Læs mere om ansøgningsfrister, ansøgning og optagelse.

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i jura.

Læs om mulighederne for udlandsophold.