Bachelor i husdyrvidenskab

Med husdyrvidenskab får du en videnskabelig uddannelse, hvor du lærer at forstå dyrenes biologi, fysiologi, adfærd og behov. Du får desuden indsigt i dyreetik og dyrevelfærd.

Du kommer til at arbejde med raske dyrs biologi og får indgående kendskab til ernæring, avl, dyreadfærd og dyrenes krav til deres nærmiljø. Med din viden kan du bl.a. være med til at begrænse dyrenes belastning af miljøet, og til at forbedre dyrevelfærden nationalt og internationalt. Læs mere om uddannelsens faglige profil


Du lærer om bl.a. avl, fysiologi og etik. Og du kan gøre det til dit eget studie med de valgfrie kurser. Niels Geertsen læser husdyrvidenskab

Mød os på: