To medicin-uddannelser

De to medicinuddannelser i København og Køge er fagligt set den helt samme bacheloruddannelse. Det er den samme studieordning, den samme faglige kvalitet og de samme kurser, du tager. Og begge uddannelser giver den samme bachelor- og kandidatgrad og er autorisationsgivende.

Det er dog to forskellige uddannelser. Forskellen er primært geografien, da din undervisning og klinikophold på medicin (Køge) i stort omfang vil foregå på det nybyggede campusområde ved Sjællands Universitetshospital i Køge og øvrige hospitaler i Region Sjælland, mens du på medicin (København) vil bliver undervist på Panum og i Mærsk Tårnet på Nørre Campus. Desuden vil du i Køge følge det samme mindre hold hele vejen og være fast tilknyttet hospitaler. Mens du i København vil være på større hold, og have klinikophold på forskellige hospitaler.

Læs mere om de to uddannelser her: